Kilonpuiston koulu

Kilonpuiston koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, lähellä Leppävaaraa. Koulussamme opiskelee 682 oppilasta luokka-asteilla esi-9.

Ala- ja yläkoulun luonteva yhteistyö tarjoaa kaikille turvallisen oppimisympäristön ja yhtenäisen koulupolun.

Yleisopetuksen luokkien ohella koulussamme on myös kaksikielisen (suomi-englanti) opetuksen luokat 1-9. Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys sekä suomen että englannin kielellä.

Koulussamme on myös 7 erityisopetuksen pienryhmää autisminkirjon opetusluokkia.

Koulumme painotusalueena on ilmaisutaito, jota toteutetaan eri menetelmin useissa oppiaineissa. Yläkoulussa on myös erillinen ilmaisutaitoluokka, jonne kaikki espoolaiset kuudesluokkalaiset voivat hakea. Luokan opintoihin sisältyy monipuolista ilmaisutaidon opiskelua koko yläkoulun ajan.

Oppilaita kannustetaan hyvään käyttäytymiseen sekä rohkaistaan löytämään omat vahvuutensa ja ilmaisutaidolliset kykynsä.

Lukuvuoden 2020-2021 työ- ja loma-ajat

Syyslukukausi torstai 13.8.2020 – tiistai 22.12.2020
Kevätlukukausi torstai 7.1.2021 – lauantai 5.6.2021
Syysloma maanantai 12.10.2020 – perjantai 16.10.2020
Talviloma maanantai 22.2.2021 – perjantai 26.2.2021 

Lukuvuoden 2021-2022 työ ja loma-ajat

Syyslukukausi keskiviikko 11.8.2021 - keskiviikko 22.12.2021
Kevätlukukausi maanantai 10.1.2022 - lauantai 4.6.2022
Syysloma maanantai 18.10. - perjantai 22.10.2021
Talviloma maanantai 21.2.2022 - perjantai 25.22.2022 

Kaksikieliseen (suomi-englanti) opetukseen pyrkivien testipäivä on torstaina 5.8.2021. Hakemusten tulee olla koulun rehtorilla viimeistään perjantaina 18.6.2021. KUTSUT valintakokeeseen lähetetään huoltajan ilmoittamaan sähköpostiin kesäkuun aikana.

ENSIMMÄISEN LUOKAN OPISKELIJAN TERVEYSTARKASTUS TERVEYDENHOITAJALLA (1.lk 2021-2020) (docx, 60 Kt)

KOULUTERVEYDENHUOLLON TIEDOTE SEITSEMÄNNEN LUOKAN OPISKELIJAN TERVEYSTARKASTUKSESTA (docx, 56 Kt)

YHTEISHAKU 2021 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN (pptx, 8557 Kt)

Kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti) vuosiluokille 2-9 hakeminen

Applying to bilingual education (Finnish-English) grades 2-9

LINKKI espoo.fi -sivulle.

SCHOOL ADMISSIONS - ENROLLING FOR THE SCHOOL YEAR 2021-2022