Kilonpuiston koulu

Kilonpuiston koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, lähellä Leppävaaraa. Koulussamme opiskelee noin 700 oppilasta luokka-asteilla esi-9.

Ala- ja yläkoulun luonteva yhteistyö tarjoaa kaikille turvallisen oppimisympäristön ja yhtenäisen koulupolun.

Yleisopetuksen luokkien ohella koulussamme on myös kaksikielisen (englanti) opetuksen luokat 1-9. Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys sekä suomen että englannin kielellä.

Koulussamme on myös 7 erityisopetuksen pienryhmää autisminkirjon opetusluokkia.

Koulumme painotusalueena on ilmaisutaito, jota toteutetaan eri menetelmin useissa oppiaineissa. Yläkoulussa on myös erillinen ilmaisutaitoluokka, jonne kaikki espoolaiset kuudesluokkalaiset voivat hakea. Luokan opintoihin sisältyy monipuolista ilmaisutaidon opiskelua koko yläkoulun ajan.

Oppilaita kannustetaan hyvään käyttäytymiseen sekä rohkaistaan löytämään omat vahvuutensa ja ilmaisutaidolliset kykynsä.

Lukuvuoden 2019-2020 työ- ja loma-ajat

Syyslukukausi torstai 8.8.2019 – perjantai 20.12.2019
Kevätlukukausi tiistaina 7.1.2020 – lauantai 30.5.2020
Syysloma maanantai 14.10.2019 – perjantai 18.10.2019
Joululoma lauantai 21.12.2019 - maanantai 6.1.2020
Talviloma maanantai 17.2.2020 – perjantai 21.2.2020 

Lukuvuoden 2019-2020 koulun aloitus

Koulu alkaa torstaina 8.8.2019
Esi - 7 lk 9.00 - 12.30
8-9 lk 10.15-13.15

Tulevien esikoululaisten tutustumisaamu torstaina 5.5.2020 on peruttu.

Kaksikielisen opetuksen väliluokkatesti lukuvuodelle 2020-2021

Kaksikielisen opetuksen väliluokkien testit siirtyvät elokuulle poikkeusolojen takia.

Hakemus kaksikieliseen opetukseen löytyy perusopetuksen lomakkeista:

https://www.espoo.fi/fi-FI/Kasvatus_ja_opetus/Perusopetus/Opiskelu_peruskoulussa/Perusopetuksen_lomakkeet