Kilonpuiston koulu

Kilonpuiston koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, lähellä Leppävaaraa. Koulussamme opiskelee noin 700 oppilasta luokka-asteilla esi-9.

Ala- ja yläkoulun luonteva yhteistyö tarjoaa kaikille turvallisen oppimisympäristön ja yhtenäisen koulupolun.

Yleisopetuksen luokkien ohella koulussamme on myös kaksikielisen (englanti) opetuksen luokat 1-9. Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys sekä suomen että englannin kielellä.

Koulussamme on myös 7 erityisopetuksen pienryhmää autisminkirjon opetusluokkia.

Koulumme painotusalueena on ilmaisutaito, jota toteutetaan eri menetelmin useissa oppiaineissa. Yläkoulussa on myös erillinen ilmaisutaitoluokka, jonne kaikki espoolaiset kuudesluokkalaiset voivat hakea. Luokan opintoihin sisältyy monipuolista ilmaisutaidon opiskelua koko yläkoulun ajan.

Oppilaita kannustetaan hyvään käyttäytymiseen sekä rohkaistaan löytämään omat vahvuutensa ja ilmaisutaidolliset kykynsä.

Lukuvuoden 2017-2018 työ- ja loma-ajat

Syyslukukausi: torstai 10.8.2017 - perjantai 22.12.2017
Syysloma: maanantai 16.10.2017 - perjantai 20.10.2017
Joululoma: lauantai 23.12.2017 - sunnuntai 7.1.2018
Kevälukukausi: maanantai 8.1.2018 - lauantai 2.6.2018
Talviloma: maanantai 19.2.2018 - perjantai 23.2.2018

Maanantai 30.4.2018 on vapaa lauantaikoulupäivän 2.12.2017 takia.