Kilonpuiston koulu

Kilonpuiston koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, lähellä Leppävaaraa. Koulussamme opiskelee noin 700 oppilasta luokka-asteilla esi-9.

Ala- ja yläkoulun luonteva yhteistyö tarjoaa kaikille turvallisen oppimisympäristön ja yhtenäisen koulupolun.

Yleisopetuksen luokkien ohella koulussamme on myös kaksikielisen (englanti) opetuksen luokat 1-9. Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys sekä suomen että englannin kielellä.

Koulussamme on myös 7 erityisopetuksen pienryhmää autisminkirjon opetusluokkia.

Koulumme painotusalueena on ilmaisutaito, jota toteutetaan eri menetelmin useissa oppiaineissa. Yläkoulussa on myös erillinen ilmaisutaitoluokka, jonne kaikki espoolaiset kuudesluokkalaiset voivat hakea. Luokan opintoihin sisältyy monipuolista ilmaisutaidon opiskelua koko yläkoulun ajan.

Oppilaita kannustetaan hyvään käyttäytymiseen sekä rohkaistaan löytämään omat vahvuutensa ja ilmaisutaidolliset kykynsä.

Lukuvuoden 2018-2019 työ- ja loma-ajat

Syyslukukausi torstai 9.8.2018 – perjantai 21.12.2018
Kevätlukukausi maanantai 7.1.2019 – lauantai 1.6.2019
Syysloma maanantai 15.10.2018 – perjantai 19.10.2018 (5 pv)
Hiihtoloma viikolla 8 eli 18.2.2019 – 22.2.2019

Lukuvuoden 2018-2019 koulun aloitus

Koulu alkaa torstaina 9.8.2018
alakoulu 9.00 - 12.30
7 lk 9.15-12.30
8-9 lk 10.15-13.15