Kilonpuiston koulu

Kilonpuiston koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka sijaitsee hyvien kulkuyhteyksien varrella, lähellä Leppävaaraa. Koulussamme opiskelee noin 700 oppilasta luokka-asteilla esi-9.

Ala- ja yläkoulun luonteva yhteistyö tarjoaa kaikille turvallisen oppimisympäristön ja yhtenäisen koulupolun.

Yleisopetuksen luokkien ohella koulussamme on myös kaksikielisen (suomi-englanti) opetuksen luokat 1-9. Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys sekä suomen että englannin kielellä.

Koulussamme on myös 7 erityisopetuksen pienryhmää autisminkirjon opetusluokkia.

Koulumme painotusalueena on ilmaisutaito, jota toteutetaan eri menetelmin useissa oppiaineissa. Yläkoulussa on myös erillinen ilmaisutaitoluokka, jonne kaikki espoolaiset kuudesluokkalaiset voivat hakea. Luokan opintoihin sisältyy monipuolista ilmaisutaidon opiskelua koko yläkoulun ajan.

Oppilaita kannustetaan hyvään käyttäytymiseen sekä rohkaistaan löytämään omat vahvuutensa ja ilmaisutaidolliset kykynsä.

Lukuvuoden 2020-2021 työ- ja loma-ajat

Syyslukukausi torstai 13.8.2020 – tiistai 22.12.2020
Kevätlukukausi torstai 7.1.2021 – lauantai 5.6.2021
Syysloma maanantai 12.10.2020 – perjantai 16.10.2020
Talviloma maanantai 22.2.2021 – perjantai 26.2.2021 

Lukuvuoden 2021-2022 työ ja loma-ajat

Syyslukukausi keskiviikko 11.8.2021 - keskiviikko 22.12.2021
Kevätlukukausi maanantai 10.1.2022 - lauantai 4.6.2022
Syysloma maanantai 18.10. - perjantai 22.10.2021
Talviloma maanantai 21.2.2022 - perjantai 25.22.2022 

Kouluun hakeminen - Lukuvuoden 2021-2022 hakupäivät

  • 1. luokalle lähikouluun ja eri painotuksiin hakeminen, 8.1.–20.1.2021

  • 7. luokalle lähikouluun ja eri painotuksiin hakeminen8.1.–18.1.2021 

Hakulomakkeet julkaistaan  perusopetuksen lomakkeissa  ennen haun alkamista. 

1. luokalle hakeminen

Saat ennen haun alkamista henkilökohtaisen kirjeen lapsesi oppivelvollisuuden alkamisesta. Lue kirje huolellisesti. Täytä Peruskoulun 1. luokalle ilmoittautuminen -lomake verkkopalvelu Wilmassa 8.1.-20.1.2021 tai palauta paperinen lomake suomenkielisen opetuksen tulosyksikköön viimeistään 20.1.2021. Palautusosoite on lomakkeessa.

Kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti) 1. luokalle hakeminen lv 2021-2022 (pdf, 2925 Kt)

7. luokalle hakeminen

Saat joulukuussa lapsesi nykyisen (Espoon kaupungin) koulun kautta Wilma-viestin 7. luokalle hakemisesta. Lue viesti huolellisesti. Täytä Hakemus peruskoulun 7. luokalle -lomake verkkopalvelu Wilmassa 8.1.-18.1.2021 tai palauta paperinen lomake lapsesi nykyiseen (Espoon kaupungin) peruskouluun viimeistään 18.1.2021.  

Kaksikieliseen opetukseen 7.luokalle hakeminen (pdf, 2009 Kt)

ILMAISUTAIDEPAINOTETTUUN OPETUKSEEN HAKEMINEN 7.LK (docx, 18 Kt)

Ilmaisutaito-info 14.1.2021 Kilonpuiston koulun esittely (pptx, 430 Kt)

Kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti) vuosiluokille 2-9 hakeminen

LINKKI espoo.fi -sivulle.

SCHOOL ADMISSIONS - ENROLLING FOR THE SCHOOL YEAR 2021-2022