Karakallion koulu

Koulumme vahvuuksia ovat hyvien perustaitojen saaminen jatkokoulutusta varten hyvähenkisen opettajakunnan johdolla. Kasvatustavoitteet ovat elämänmyönteisyys ja oppilaan kehityksen tukeminen monipuolisesti. Karakallion koulussa on painotettua opetusta musiikissa 7.–9. luokilla. Aktiiviset musiikkiluokat ovat luoneet hienon konsertti-, musikaali- ja juhlatradition.

Karakallion koulun 7. luokkien vanhempainilta ma 10.9.2018 (doc, 51 Kt)

Karakallion koulun vanhempainyhdistyksen vuosikokous ma 10.9.2018 (docx, 18 Kt)

Karakallion koulun musiikkiluokkien tiedote 2018 - 2019 (doc, 60 Kt)