Karakallion koulu

Koulumme vahvuuksia ovat hyvien perustaitojen saaminen jatkokoulutusta varten hyvähenkisen opettajakunnan johdolla. Kasvatustavoitteet ovat elämänmyönteisyys ja oppilaan kehityksen tukeminen monipuolisesti. Karakallion koulussa on painotettua opetusta musiikissa 7.–9. luokilla. Aktiiviset musiikkiluokat ovat luoneet hienon konsertti-, musikaali- ja juhlatradition.

Syyslukukausi 2018-2019 alkaa torstaina 9.8.2018 kello 9.00.

Opettajia on vastaanottamassa uusia koulutulokkaita koulun aulassa.

7. luokkalaiset jaetaan luokkiin koulun auditoriossa.

Muut kuin 7. luokille tulevat uudet oppilaat : voitte odottaa opettajainhuoneen edessä kotiluokkiin ohjausta.

Hyvää alkavaa lukuvuotta!