Kantokasken koulu

Kantokasken koulu on noin 370 oppilaan alakoulu Latokaskessa.

Kantokasken koulu on 370 oppilaan alakoulu Latokasken kaupunginosan pientaloalueella. Koulussa opiskeltavat A-kielet ovat englanti, ranska ja saksa. Lue lisää kieliohjelmastamme.

Yleisopetuksen lisäksi koulussa annetaan opetusta oppimisvaikeuksia kuntouttavilla erityisluokilla.

Koulumme tiloissa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta. Yhteystiedot: Lehtikasken päiväkoti