Hansakallion koulu

Hansakallion koulu sijaitsee Kauklahden kauniissa kulttuurimaisemassa. Rakennus on arkkitehtien Heikki ja Kaija Sirénin 1950-luvulla suunnittelema. Vuosina 2009–2011 koulua peruskorjattiin ja laajennettiin. Peruskorjauksen ja laajennuksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Aarne von Boehm. Elokuussa 2016 otettiin käyttöön lisätilaksi urheilukentälle rakennettu Paviljonki. Sen tiloissa työskentelee noin 130 oppilasta sekä 10 henkilökunnan jäsentä.

Koulun toiminnan lähtökohtana on oppilaslähtöinen opetus- ja kasvatustyö.  Yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa luomme turvallisen oppimisympäristön, joka tukee oppilaan kasvua vastuulliseksi yhteiskunnan jäseneksi. Tavoitteemme on antaa oppilaalle hyvät perustiedot ja -taidot.

Kasvatamme vastuullisuuteen ja yhteistyöhön sekä tuemme oppilaan myönteistä kehitystä ja itsetuntoa. Korostamme hyviä tapoja, huomaavaisuutta ja kohteliaisuutta. Lukuvuonna  2017–2018 koulussamme opiskelee noin 530 oppilasta.

Koulumme tiloissa järjestetään esiopetusta ja siihen liittyvää varhaiskasvatusta. Yhteystiedot: Kauklahden päiväkoti.