Hankinnat

Espoon kaupunki on vastuullinen edelläkävijä, joka toteuttaa kuntalaisten eduksi laadukkaita ja taloudellisia hankintoja, joilla on laajat ja myönteiset yhteiskunnalliset vaikutukset. Espoo edistää hankintojen kautta tervettä kilpailua, yritysystävällisiä ja innovatiivisia hankintoja sekä kestävää kehitystä.

Kaupunki noudattaa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, kaupungin johtosääntöjä ja toimintaohjeita sekä hankintaohjetta ja -sääntöä. 

Kansallisen kynnysarvon ylittävät hankintailmoitukset julkaistaan HILMAssa, joko kansallisesti tai EU-laajuisesti, hankinnan arvosta riippuen. Kynnysarvot

Julkaistut hankintailmoitukset löytyvät Hilmasta.

Tarjouspyynnöt
Espoossa on käytössä sähköinen kilpailutusjärjestelmä, jossa kilpailutusten tarjouspyynnöt ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävissä Tarjouspalvelu.fi/Espoo

Kynnysarvon alittavat pienhankinnat
Espoon kaupunki on vuoden 2015 alussa ottanut käyttöön pienhankintajärjestelmän. Kaupunki kilpailuttaa järjestelmällä hankintalain mukaisen kansallisen kynnysarvon alittavia pienhankintoja.

Järjestelmällä voidaan tehdä myös puitejärjestelyn minikilpailutuksia. 

Käynnissä olevat Pienhankinnat

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät tarjoaa apua tarjouksen tekoon, mm. ESPD-lomakkeen käyttöön ja mahdollisiin ongelmiin. Ole yhteydessä: Pentti Komssi, hankintaneuvoja, puh. 044 343 2045, pentti.komssi@yrittajat.fi