Minna Hoffström

Minna Hoffström.

Minna Hoffström

Vs. perusturvajohtaja

Iiris Jaakkola
johdon assistentti
+358 50 533 9890
iiris.jaakkola@espoo.fi