Erityinen tuki

Erityinen tuki

040 634 3332

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportaisen tuen neuvonta ja ohjaus. 

Olethan ensisijaisesti yhteydessä koulun rehtoriin erityisen tuen asioissa.

Otathan erityisen tuen neuvontaan yhteyttä ensisijaisesti sähköpostitse. 

Opetuksen tuen palvelualueen sihteeri: 040 505 2953.