Yhteisöllinen hyvinvointi - Viherlaakson lukio

Mitä hyvinvointi on?

Voidaan sanoa, että oppimisen kannalta yhtä tärkeitä asioita ovat sekä hyvät oppimisen taidot että hyvinvoinnista huolehtiminen. Koulutyötä jaksaa tehdä ilman energiajuomia, jos yöllä saa nukuttua. Säännöllinen päivärytmi ylläpitää hyvinvointia ja on jaksamisen perusta. Lukiolaisen on tarpeellista myös osata rentoutua ja irrottautua koulutyöstä vaikka harrastusten parissa. Opiskelijahuollon henkilöstö auttaa tarvittaessa lukiolaisia näissä asioissa.

Viherissä hyvä opiskeluilmapiiri syntyy siitä, että jokainen meistä käyttäytyy reilusti ja oikeudenmukaisesti toisiaan kohtaan kaikissa tilanteissa. Siitä kasvavat hyvä yhteistyö ja hyvä henki – sellaisessa koulussa opitaan ja sitä koulua minäkin haluan käydä.

Hyvinvointiviikko 23.–27.1.2023

Viherlaakson lukiossa järjestettiin hyvinvointiviikko 23.–27.1.2023. Hyvinvointiviikon erityinen teema oli koko vuoden teeman mukaisesti yhteisöllisyys sekä osallistaminen. Opiskelijoilta on syksyllä tehdyssä kyselyssä kysytty toiveita hyvinvointiviikkoon liittyen, ja nyt niitä toteutettiin. Hyvinvointiviikolla oli hyvinvointiin liittyviä teemoja, ohjelmaa ja tiedotusta.

Hyvinvointiviikon lukujärjestys 23.–27.1.2023.

Hyvän opiskelun ohje HOO

Hyvinvointi  

Ymmärrämme kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin merkityksen opinnoissa jaksamisen ja menestymisen kannalta. Huolehdimme riittävästä levosta ja unesta, ravinnonsaannista, liikunnasta, vapaa-ajasta sekä ihmissuhteista. Pyydämme tarvittaessa apua ryhmänohjaajalta tai opiskeluhuollosta sekä kannustamme muita hakemaan tarvitsemaansa tukea.

Ystävällisyys  

Ylläpidämme ja kehitämme jokainen osaltamme myönteistä ilmapiiriä ja yhteishenkeä lukiossamme. Tervehdimme, kiitämme, olemme avuliaita ja osallistuvia ja noudatamme yhteisiä sääntöjä ja ohjeita kaikkialla koulupäivän aikana. Emme suvaitse kiusaamista ja autamme apua tarvitsevia. Osallistumme keskusteluun ja kuuntelemme muita. 

Tasavertaisuus  

Olemme kaikki tasavertaisia ja kohtelemme toisiamme kunnioittavasti. Viherissä jokainen saa olla oma itsensä ja on arvokas omana itsenään. Teemme kaikki yhteistyötä toistemme kanssa. 

Yhteinen suunnittelu 

Saamme kaikki osallistua opetuksen suunnitteluun, vaikuttaa opintojaksojen toteutukseen ja kertoa opettajalle, mitä opintojaksolta odotamme. Sovimme opintojaksolla yhdessä opettajan kanssa aikataulusta, työtavoista, säännöistä ja käytänteistä. Ymmärrämme omat velvollisuutemme valmistautua oppitunneille sekä opettajan velvollisuuden valmistella opetusta ja puuttua ongelmiin. 

Sitoutuminen ja vastuu  

Opiskelijoina sitoudumme kolmeen opiskelua koskevaan velvoitteeseen: yhdessä laaditun opintojakson suunnitelman noudattamiseen, vastuulliseen opiskeluun sekä työrauhaan. Sitoutumalla näihin velvoitteisiin rakennamme yhdessä Viheriin myönteistä ja innostavaa ilmapiiriä, kehitämme hyviä opiskelutapoja sekä edistämme oppimistavoitteiden saavuttamista. Opiskelijoina olemme itse vastuussa siitä, että tiedämme, mitä kullakin opintojaksolla on yhteisistä käytänteistä sovittu.