Kuvataidelinja - Viherlaakson lukio

Viherissä avoimien ovien päivät ovat 19.1.2023 ja 24.1.2023 klo 13.30 alkaen. Lisäksi meillä on iltatilaisuus 30.1.2023 klo 18.00.

Keväällä 2023 Viherlaakson lukion kuvataidelinjan valintakoepäivä on
to 27.4. 
Valintakokeen varapäivä on ke 3.5. (varapäivänä voi osallistua vain painavasta syystä eli lääkärintodistuksella tai rehtorin erityisluvalla esim. jos toinen valintakoe on samana päivänä).

Valintakokeen käytäntöjä koskevat ohjeet julkaistaan 19.12.2022. Seuraathan kotisivujemme tiedotusta.

Viherlaakson lukion kuvataidelinja

Yleistä

Viherlaakson lukion laaja-alainen kuvataideopetus antaa opiskelijalle mahdollisuuden opiskella hyvät perustiedot ja -taidot visuaalisissa taiteissa niin elämää kuin jatko-opintoja ajatellen. Taideaineiden opiskelu lisää opiskelijan motivaatiota, itsetuntemusta, hyvinvointia, tunnetaitoja sekä tiedollista yleissivistystä – puhumattakaan luovasta ongelmanratkaisusta ja innovatiivisesta ajattelusta.

Lukiossamme opiskelijan on mahdollisuus löytää omat vahvuutensa kuvataiteen kentässä niin klassisen kuvailmaisun tekniikoissa, median maailmoissa kuin muotoilun moninaisissa ilmentymissä. Viherlaakson lukion vuonna 2021 valmistuneessa uudisrakennuksessa on huomioitu muotoilun, median ja digitaalisen taiteen uudet tekniikat sisältäen mm. Mac- ja valokuvausstudiot sekä laser- ja 3D-tulostukset.

Yhteistyö- ja tiimityöskentelytaitoja erityisesti kehittävä taiteiden ja tieteiden välinen taideproduktio toteutetaan kerran vuodessa yhdessä muiden taide- tai lukuaineiden kanssa. Opintojaksolla syntynyt produktio esitetään vuosittaisena Viheri-päivänä marraskuussa.

Kuvataiteen opinnoissa harjaannutetaan laaja-alaisia opintokokonaisuuksia monipuolisesti, ja vierailut erilaisten taideilmiöiden äärelle kuuluvat oleellisesti kuvataideopintojen sisältöihin. Mahdollisuuksien mukaan osallistumme yhteistyöprojekteihin lukion ulkopuolistenkin tahojen kanssa.

Lukiomme opiskelijoita osallistava taiteiden toimikunta aloitti syksyllä 2022 toimintansa. Toimikunnan tehtävänä on osallistua lukiomme taide- ja näyttelytoiminnan suunnitteluun sekä toteuttamiseen. Opiskelijalähtöisen taiteiden toimikunnan tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden yhteisöllisen vaikuttamisen mahdollisuuksia ja hyvinvointia.

Kuvataidelinjan opintojen rakenne

Viherlaakson lukion kuvataidelinjalle valitaan lukuvuosittain 25 opiskelijaa erillisellä valintakokeella. Kuvataidelinjan opiskelijat opiskelevat muiden ryhmien kanssa eivätkä näin ollen muodosta omaa opiskelijaryhmää.

Kuvataidelinjan opiskelijat opiskelevat saman määrän lukion kokonaisoppimäärään kuuluvia pakollisia opintojaksoja kuin yleislinjan opiskelijat. Kuvataiteen opinnot valitsee opiskelija kiinnostuksensa mukaan tarjolla olevasta 20 kuvataiteen opintojaksosta. Opintojaksot on ryhmitelty kahdeksaan erilliseen opintokokonaisuuteen, joilla opiskelija voi hahmottaa eri opintojaksojen muodostamia aihekokonaisuuksia. Jokainen erillinen opintojakso on laajuudeltaan 2 op. Opintokokonaisuudessa on mahdollista suorittaa 6 opintojaksoa itsenäisesti opiskellen: KU02, KU04, KU05, KU10, KU14 ja KU20. Itsenäinen opiskelu edellyttää menestystä aikaisemmissa kuvataiteen opinnoissa.

Kuvataidelinjan opinnoista opiskelija saa todistuksen opintojen päätyttyä. Todistukseen oikeuttaviin opintoihin kuuluu vähintään 8 opintojaksoa kuvataiteen opintoja sekä opiskelun loppuvaiheessa tehtävä päättötyö, joka on valtakunnallinen kuvataiteen tai mediataiteen lukiodiplomi. Lukiodiplomin laajuus on 2 opintopistettä.

Kuvataidelinjalaiset järjestävät lukioaikana syntyneistä teoksistaan päättönäyttelyn vuosittain sovittuun paikkaan.

Kuvataiteen opintojaksot

Tutustu kuvataiteen opintojaksojen esittelyyn tästä: Kuvataiteen opintojaksot

Vuositasosuositukset on merkitty alla olevien opintojaksojen yhteyteen roomalaisin numeroin.

Valtakunnalliset pakolliset opintojaksot:
KU01 Omat kuvat, jaetut kulttuurit (I)
KU02 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt (II)

Opintokokonaisuudet

Taidehistorian opintokokonaisuus
KU04 Taiteen monet maailmat (II–III), KU05 Taide nyt! (II–III)

Tilan ja muotoilun opintokokonaisuus (valitse vähintään 2 opintojaksoa = 1 opintokokonaisuus):
KU13 Keramiikka ja muotoilu (II–III), KU14 Arkkitehtuuri ja tilasuunnittelu (II–III), KU19 Digitaalinen muotoilu (II–III)

Median opintokokonaisuus
KU03 Kuva viestii ja vaikuttaa (I–III), KU09 Kuvaviestintä (I–III)

Visuaalisen viestinnän opintokokonaisuus
KU06 Digitaalinen kuva (I–III), KU18 Sarjakuva ja animaatio (I–III)

ELOVALO-opintokokonaisuus 1
KU07 Elokuvailmaisu (I–III), KU10 Valokuva- ja elokuvailmaisun jatkokurssi (III)

ELOVALO-opintokokonaisuus 2
KU08 Valokuvailmaisu (I–II), KU10 Valokuva- ja elokuvailmaisun jatkokurssi (III)

Kuvailmaisun tekniikat -opintokokonaisuus (valitse vähintään 2 opintojaksoa = 1 opintokokonaisuus):
KU11 Piirustus ja maalaus (I–III), KU16 Maalaustekniikat (I–III), KU12 Taidegrafiikka (I–III), KU17 Kuvanveisto ja tilataide (I–III)

Kuvataiteen projekti
KU-projekti PRK1 (1. vuonna)
KU-projekti PRK2 (2. vuonna)
KU-projekti PRK3 (3. vuonna)

Yksittäiset opintojaksot
KU15 Lavastustaide (I–III)
KU20 Kuvispassi (I–III) (itsenäisesti suoritettava opintojakso)

Leppävaara