Viherin opintotarjonta

Tästä osiosta löydät Viherlaakson lukiossa tarjottavat opintojaksot lueteltuina oppiaineittain (LOPS 2021). Katso myös kohta "Hyväksiluettavat opinnot".

Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

Toinen kotimainen kieli

Vieraat kielet

Matemaattiset aineet

Reaaliaineet

Taito- ja taideaineet

Opinto-ohjaus

Temaattiset opinnot

Lukiodiplomit

Tähtitieteen opintojakso

Hyväksiluettavat opinnot