Kuvataiteen lukiodiplomin suorittaminen lukuvuonna 2023–2024

Kuvataiteen lukiodiplomi lukuvuonna 2023–2024 (KULD2-opintojakso)

Viherlaakson lukiossa on mahdollista suorittaa kuvataiteen lukiodiplomi 2. periodissa syksyllä 2023. Kuvataiteen lukiodiplomi on valtakunnallinen näyttö kuvataiteen osaamisesta, ja sen voi suorittaa, jos on opiskellut vähintään neljä lukion kuvataiteen opintojaksoa.

Vuosittain Opetushallitus määrittelee 6 tehtävää, joista opiskelija valitsee työstettäväkseen yhden. Tehtävän valinta ja siihen liittyvät pohjatyöt tehdään ennen opintojaksolle osallistumista.

Katso täältä tarkemmin tietoa kuvataiteen lukiodiplomista, sen suorittamisesta ja arviointikriteereistä: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/183356_kuvataide_lukiodiplomi_ohje_17_05_08.pdf(ulkoinen linkki)

Täältä löydät lukion kuvataiteen lukiodiplomin tehtävät: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Kuvataiteen_lukiodiplomin_teht%C3%A4v%C3%A4t%202023-2024_OPH.pdf(ulkoinen linkki)

Lisätietoa saat kuvataiteenopettajalta Päivi Tarkkoselta.