Velskolan kaupunginosan rajat. Pohjakartta: Espoon opaskartta 2022. Espoon kaupunki.

Velskolan nimistö

Kalajärvi