Vanhankartanon nimistö

Vanhankartanon kaupunginosaan kuuluu varsinaisen Vanhankartanon lisäksi Nepperi.

Vanhankartanon kaupunginosan rajat. Pohjakartta: Espoon opaskartta 2022. Espoon kaupunki.

Vanhankartanon nimistö

Kalajärvi