Valmiusryhmän raportit Ukrainan tilanteesta

Kaupungin valmiusryhmä on strategiseen johtamiseen ja kaupunkitasoisen tilannekuvan ylläpitoon perustettu ryhmä, jota johtaa kaupunginjohtaja. Ryhmä kokoontuu viikoittain.

Kaupungin johtaminen häiriötilanteissa, kuten Ukrainan sodan aikana, perustuu normaaliin hallintorakenteeseen ja päätöksentekojärjestelyihin. Espoon kaupungin varautuminen ja jatkuvuudenhallinta toteutetaan kaupungin valmiusohjeen mukaisesti.

Kaupungin valmiusryhmä on strategiseen johtamiseen ja kaupunkitasoisen tilannekuvan ylläpitoon perustettu ryhmä, jota johtaa kaupunginjohtaja.

Operatiivinen toiminta tapahtuu kaupungin linjaorganisaatiossa toimialoilla, konsernihallinnossa ja kaikissa konserniyhteisöissä.

Valmiusryhmä toimii yhteistyössä muiden kaupunkien ja eri viranomaisten valmiusorganisaatioiden kanssa.

Tilanne Espoossa 11.5.2022

Espooseen Ukrainan sodan syttymisen jälkeen perustetut vastaanottokeskukset:

  • Espoon vastaanottokeskus, Luona Oy, 450 paikkaa
  • Espoon vastaanottokeskuksen yksityismajoituksen palvelupiste, Luona Oy
  • Espoon ryhmä- ja perheryhmäkoti

Espooseen perustettu ohjaus- ja neuvontapiste Ukrainasta paenneiden auttamiseksi.

Kokonaiskoordinaatio muun muassa sote-kysymyksissä muodostumassa: maahanmuuttovirasto, STM, Kuntaliitto ja kunnat.

Terveysturvallisuuden varautumista on tehostettu.

Espoon kaupungin toimintakyky on hyvä

Espoon kaupungin toimintakyky on hyvä kaikilla toimialoilla.

Muuta ajankohtaista

Espoo.fi/ukraina -sivun lopussa linkki kaupungin Ukraina-uutisiin.