Valmiusryhmän raportit Ukrainan tilanteesta

Kaupungin valmiusryhmä on strategiseen johtamiseen ja kaupunkitasoisen tilannekuvan ylläpitoon perustettu ryhmä, jota johtaa kaupunginjohtaja. Ryhmä kokoontuu viikoittain.

Kaupungin johtaminen häiriötilanteissa, kuten Ukrainan sodan aikana, perustuu normaaliin hallintorakenteeseen ja päätöksentekojärjestelyihin. Espoon kaupungin varautuminen ja jatkuvuudenhallinta toteutetaan kaupungin valmiusohjeen mukaisesti.

Kaupungin valmiusryhmä on strategiseen johtamiseen ja kaupunkitasoisen tilannekuvan ylläpitoon perustettu ryhmä, jota johtaa kaupunginjohtaja.

Operatiivinen toiminta tapahtuu kaupungin linjaorganisaatiossa toimialoilla, konsernihallinnossa ja kaikissa konserniyhteisöissä.

Valmiusryhmä toimii yhteistyössä muiden kaupunkien ja eri viranomaisten valmiusorganisaatioiden kanssa.

Tilanne Espoossa 1.2.2023

  Espooseen on perustettu ohjaus- ja neuvontapiste Ukrainasta paenneiden auttamiseksi. Ukraine Help Center Espoo

  Espoon kaupunki tekee laajaa yhteistyötä mm. Migrin, STM:n, Kuntaliiton ja isojen kaupunkien (C6) kanssa.

  Terveysturvallisuuden varautumista on tehostettu.

  Espoossa 24.2.2022 jälkeen perustetut vastaanottokeskukset:

  • Espoon vastaanottokeskus, Luona Oy, 700 paikkaa.
  • Espoon vastaanottokeskuksen yksityismajoituksen palvelupiste, Luona Oy.
  • Espoon ryhmä-ja perheryhmäkoti

  Espoon kaupungin toimintakyky on hyvä

  Espoon kaupungin toimintakyky on hyvä kaikilla toimialoilla.

  Muuta ajankohtaista

  Espoo.fi/ukraina -sivun lopussa linkki kaupungin Ukraina-uutisiin.

  Espoo.fi/energia -sivulla tietoa varautumisesta energiatilanteeseen 2022-2023