Lintuinfluenssatiedote: Siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen pitäminen ulkona on kielletty Uudellamaalla

24.7.2023 11.45Päivitetty: 8.9.2023 6.01

Suomessa on kesällä 2023 tavattu luonnonvaraisissa linnuissa ja turkiseläimissä lintuinfluenssan alatyyppiä H5N1, joka on taudinaiheuttamiskyvyltään voimakas. Lintuinfluenssavirukset tarttuvat huonosti ihmiseen, ja tartunta vaatii yleensä läheisen kontaktin sairastuneeseen villilintuun, siipikarjaan tai niiden eritteisiin.

Lintuinfluenssan tartuntavyöhykettä on 25.7.2023 laajennettu koskemaan myös Uudenmaan alue: siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen pitäminen ulkona on kielletty

Lintuinfluenssa tarttuu erittäin helposti linnusta toiseen. Infektion saanut lintu erittää virusta hengitysilmaan ja erityisen runsaasti ulosteisiin. Jo puhjenneeseen tautiin ei ole hoitoa ja siksi sen varhainen toteaminen, ja leviämisen tehokas estäminen on tärkeää. 

Lintuinfluenssaa on todettu erityisesti naurulokeilla, ja lokit linturyhmänä viihtyvät hyvin myös maatiloilla. Erityisesti naurulokit siirtyvät pohjoisemmasta parhaillaan Etelä-Suomen suuntaan.

Espoossa on 6.9.2023 varmistettu kuluvan vuoden ensimmäinen lintuinfluenssatapaus harmaalokilla. Ruokaviraston sivulla on taulukkoon koottuna kaikki varmistetut lintuinfluenssahavainnot(ulkoinen linkki).

Ruokavirasto on laajentanut lintuinfluenssan vuoksi perustettua tartuntavyöhykettä luonnonvaraisten lintujen lintuinfluenssalöydösten vuoksi. Tartuntavyöhyke kattaa nyt myös Uudenmaan maakunnan.

Espoon, Kirkkonummen tai Kauniaisten alueella ei ole suuria siipikarjanpitopaikkoja, kuten broileri- tai kalkkunakasvatusta tai suuria munintakanaloja. Sen sijaan harrastekanojen pitäjiä on runsaasti.

Uudellamaalla on 25.7.2023 lähtien toistaiseksi noudatettava siipikarjan ulkonapitokiellon aikaisia toimenpiteitä

Siipikarja ja vankeudessa pidettävät linnut on suojattava sisätiloihin tai tiheällä verkolla niin, etteivät luonnonvaraiset vesi- tai petolinnut, lokit tai varikset pääse kosketuksiin ihmisen pitämien lintujen kanssa. Sen lisäksi lintujen hoidossa on käytettävä erillisiä suojavaatteita ja huolehdittava käsihygieniasta. Henkilöiden käynnit siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen eläinsuojassa on kielletty muusta kuin välttämättömästä syystä.

Linnuille tarkoitetut rehut ja kuivikkeet tulee säilyttää siten, että luonnonvaraiset linnut eivät pääse kosketuksiin niiden kanssa.

Jos siipikarjassa tai muissa linnuissa havaitaan lintuinfluenssaan viittaavia oireita tai normaalista poikkeavaa kuolleisuutta, on asiasta ilmoitettava heti kunnan- tai läänineläinlääkärille. Siipikarjan pitäjiä kehotetaan seuraamaan tarkasti Ruokaviraston tiedotusta lintuinfluenssatilanteesta.

Havaituista lintujen joukkokuolemista ilmoitettava kaupungineläinlääkärille

Myös luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista ja yksittäisistä kuolleista petolinnuista tulee ilmoittaa kunnaneläinlääkärille, joka on tavoitettavissa virka-aikaan. Virka-ajan ulkopuolella ilmoituksen lintujen joukkokuolemasta voi tehdä pelastuslaitokselle. Lintujen joukkokuolemaksi katsotaan se, että samalla alueella on yli viisi kuollutta vesilintua, useampi kuin yksi kuollut joutsen tai 10 pikkulintua.

Vaikka lintuinfluenssan tarttumisriski ihmiseen on hyvin pieni, ei kuolleisiin lintuihin tule koskea paljain käsin. Jos koskettaminen on jo tapahtunut, on kädet pestävä hyvin vedellä ja saippualla sekä desinfioitava alkoholipohjaisella käsidesillä. Yksittäiset kuolleet linnut voi haudata vähintään 40 senttimetrin syvyyteen tai hävittää muovipussissa sekajätteen mukana. Linnun voi siirtää muovipussiin käyttäen kertakäyttökäsineitä tai lapiota, tai linnun voi noukkia ehjällä muovipussilla, koskettaen käsin vain pussin puhdasta ulkopintaa. Kädet on joka tapauksessa hyvä pestä käsittelyn jälkeen. Syrjäisessä paikassa kuolleen yksittäisen linnun voi jättää hajottajaeliöstön ruuaksi.

Viranomaisten yhteystiedot:

Virka-aikana Espoon kaupungineläinlääkäri p. +358 9 81684458 tai elainlaakari@espoo.fi

Virka-ajan ulkopuolella Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos p. +358 29 1512112

Lisätietoa lintuinfluenssasta:

Ruokaviraston sivuilta ajankohtaista tietoa lintuinfluenssasta(ulkoinen linkki)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivustolta tietoa lintuinfluenssasta(ulkoinen linkki)