Matkakortin latauksesta peritään 1.6.2023 alkaen palvelumaksu

23.5.2023 5.37Päivitetty: 1.6.2023 7.40

Palvelumaksu peritään jatkossa sellaisilta asiakaspalvelupisteessä asioivilta asiakkailta, joilla on mahdollisuus ladata HSL-kortti tai päivittää asiakasryhmä itsepalveluna automaatilla, verkkosivuilla tai HSL-sovelluksessa.

HSL ottaa kesäkuun alussa käyttöön uuden palvelumaksun. Palvelumaksu peritään jatkossa sellaisilta asiakaspalvelupisteessä asioivilta asiakkailta, joilla on mahdollisuus ladata HSL-kortti tai päivittää asiakasryhmä itsepalveluna automaatilla, verkkosivuilla tai HSL-sovelluksessa.

Palvelumaksun tarkoituksena on vähentää palvelupisteen ruuhkautumista ja tarjota parempaa palvelua niille, joiden on välttämätöntä asioida palvelupisteessä. Samalla halutaan ohjata asiakkaita itsepalveluun.

Maksua ei edelleenkään peritä neuvonnasta eikä niistä palveluista, joissa henkilökohtainen asiointi on ainoa tapa hoitaa asia.

Palvelumaksu otetaan käyttöön myös Espoon asiointipisteissä

Espoon kaupunki ottaa käyttöön samat palvelumaksut samaan aikaan HSL:n kanssa. Kaupungin näkemys on, että selkeyden vuoksi maksujen on hyvä olla yhtenevät kaikilla julkisilla toimijoilla. 

Kaikki nyt maksullisiksi muuttuvat HSL-palvelut voi hoitaa ilmaiseksi verkon kautta, ja kaupunki tarjoaa tukea digiasiointiin. Asiakas ei välttämättä tarvitse omaa älylaitetta tai tietokonettakaan, koska HSL-matkakortin voi ladata ja päivittää myös kaupungin asiakaskoneilla.

Neuvonta ja opastus sekä asiakaspalvelussa tapahtuneiden virheiden korjaus on jatkossakin ilmaista. 

Palvelumaksut Espoon asiointipisteissä 1.6.2023 alkaen:

 • Kausilipun lataus: 5 €
 • Vuorokausi- tai kertalipun osto: 1 € / kpl
 • Arvon lataus: 1 € 
 • Muutos HSL-kortin tietoihin, kuten asiakasryhmään: 8 €
 • Palvelumaksun enimmäisveloitus: 8 € /kerta-asiointi / kortti

Palvelumaksua ei peritä:

 • 70 vuotta täyttäneiltä (henkilökohtaisen matkakortin lataus ja/tai päivitys)
 • Toimintarajoitteisilta asiakkailta (henkilökohtaisen matkakortin lataus ja/tai päivitys)
 • Asiakasryhmän päivittämisestä HSL-kortille sellaisilta asiakkailta, joiden asiakasryhmää tai alennusoikeutta ei ole mahdollista tarkastaa HSL-sovelluksessa
  • Kelan maksamaa kansan- tai takuueläkettä tai kuntoutustukea saavat
  • 70 vuotta täyttäneet
  • liikuntarajoitteiset
  • opiskelijat, joiden alennusoikeutta ei ole mahdollista tarkastaa Opetushallituksen Oma opintopolku -palvelusta
  • vaihto-opiskelijat
  • henkilöt, joilla on sovelluksen käytön estävä toimintarajoite.
 • Laskutusasiakkailta (esim. Kelan tai hyvinvointialueen maksusitoumusasiakkailta)
 • Asiakaspalvelussa tai jälleenmyyjällä tapahtuneiden virheiden korjauksesta

Espoon kaupunginhallitus päätti maksuista kokouksessaan 22.5.2023

HSL:n tiedote: HSL:n palvelupisteen palvelumaksut muuttuvat 1.6.(ulkoinen linkki)

 • Asiointi
 • Verkkoasiointi