Espoon asukkaat ja yhdistykset voivat nyt hakea avustusta vesistöjen kunnostamiseen

2.3.2023 7.34Päivitetty: 8.3.2023 13.46
Kottikärryt puron varrella.

Kaipaako lähipurosi tai -järvesi hoitoa? Espoon kaupunki innostaa asukkaita ja yhdistyksiä mukaan omien lähivesistöjensä kunnostamiseen. Avustushaku on auki 1.3.–31.7.2023. Paikalliset aktiivit ovat aiemmin kunnostaneet avustuksilla esimerkiksi Lukupuroa ja Hannusjärveä.

Espoossa on useita vesistöjä, joiden tila on heikentynyt liiallisen rehevöitymisen, kaupungistumisen, uomien perkaamisen tai eliöiden vapaata kulkua estävien rakenteiden takia. 

Paikallinen aktiivisuus on tärkeä osa tällaisten vesistöjen kunnostusta ja hoitoa. Ympäristönsuojelun palvelualue myöntää siksi vuosittain avustusta Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelman mukaisiin kunnostustoimenpiteisiin. Vuoden 2023 avustushaku on auki 1.3.–31.7.2023. Lue ohjeet avustuksen hakemiseen.

”Avustuksilla innostamme ja annamme asukkaille mahdollisuuden osallistua omien lähivesistöjensä kunnostamiseen. Espoossa on paljon aktiivisia yhdistyksiä, jotka tekevät arvokasta ja pitkäjänteistä vapaaehtoistyötä vesistöjen hyväksi”, limnologi Miina Fagerlund Espoon kaupungin ympäristönsuojelun palvelualueelta kertoo.

Avustukset soveltuvat erityisesti pienten kunnostustoimenpiteiden toteuttamiseen tai kunnostuksia tukevien selvityksien ja suunnitelmien tekoon. Espoo on aikaisemmin myöntänyt avustuksia Lukupuron kunnostustalkoisiin sekä Hannusjärven hapetukseen, vesikasvien niittoon ja kalakannan hoitoon. Avustuksia on myönnetty myös Kalajärven kasvillisuuskartoitukseen ja sen pohjalta tehtävään hoitosuunnitelmaan tekoon sekä Sahajärveen laskevien purojen vedenlaadun tutkimiseen. 

Espoon tavoitteena on saavuttaa ja säilyttää kaupungin pinta- ja pohjavesien hyvä tila. Toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi on koottu Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelmaan vuosille 2022–2027.

 

Lisätietoa vesistökunnostuksista ja niiden rahoitusmahdollisuuksista: 

Vesistökunnostusverkosto(ulkoinen linkki) 

Rahat pintaan -sivusto(ulkoinen linkki) 

  • Luonto
Koko Espoo