Vakiotaksitilausten tietosuojaa parannettu

18.11.2022 9.46Päivitetty: 25.11.2022 6.23

Kulkukeskus järjestää vammaisten ja vanhusten kuljetuksia, jotka perustuvat sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulakiin. Turvallisen ja asiakkaalle soveltuvan kuljetuspalvelun järjestämiseksi jokaisella asiakkaalla on oma profiili Kulkukeskuksen järjestelmässä. Profiili sisältää kuljetuspalvelun järjestämisen kannalta välttämättömät asiakastiedot.

Osalle asiakkaista on myönnetty erityisin perustein oikeus käyttää kuljetuksissa aina samaa kuljettajaa eli ns. vakiotaksia. Kun asiakkaalla on vakiotaksioikeus asiakas sopii kuljetuksesta suoraan vakiotaksinsa kanssa ja kuljettaja voi tilata kuljetuksen asiakkaan puolesta omalla kuljettajasovelluksellaan. Tilaus tehdään asiakkaan puhelinnumerolla tai asiakastunnuksella. Tilauksen voi tehdä myös täydellisellä henkilötunnuksella. Asiakkaan nimellä tilausta ei voi sovelluksessa tehdä.

Tietosuoja on huomioitu Kulkukeskuksen järjestelmässä jo aiemmin, mutta nyt sitä on parannettu entisestään. Viimeisimmän päivityksen myötä vakiotaksitilauksen voi tehdä vain kuljetusyritys, joka on erikseen asiakkaan tietoihin määritelty.  Tilausta tehdessään kuljettaja tarvitsee asiakkaan täydellisen puhelinnumeron, asiakastunnuksen tai henkilötunnuksen. Jos kuljetusyritystä ei asiakkaiden tietoihin ole määritelty, tilaus tehdään soittamalla Kulkukeskukseen.

Tilausta sovelluksella tehdessään kuljettaja näkee asiakkaasta vain välttämättömät tilaukseen liittyvät tiedot eli asiakkaan nimen, päätöksien nimet ja käytettävissä olevat matkamäärät. Kuljettajan on varmistettava asiakkaan henkilöllisyys nimen perusteella. Lisäksi kuljettajan on valittava, minkä päätöksen mukaista matkaa asiakas on tekemässä sekä varmistettava, että asiakkaalla on matkoja käytettävissä. Kun tilaus on tehty, saa kuljettaja tilausta koskevat tiedot tavalliseen tapaan.

Asiakkaalla on aina mahdollisuus tehdä tilaukset suoraan Kulkukeskukseen, vaikka hänellä olisi oikeus vakiotaksiin. Kun asiakas tekee tilauksen Kulkukeskukseen, kuljettajan ei tarvitse tietää asiakkaan puhelinnumeroa, asiakasnumeroa eikä henkilötunnusta.

Kulkukeskuksen henkilötietojenkäsittelyyn voit tutustua osoitteessa https://www.espoo.fi/fi/kulkukeskus-henkilotietojen-kasittely

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan tietosuojaselosteet

  • Kulkukeskus