Espoon hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnassa 24.11.2022

18.11.2022 10.17

Espoon hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan seuraava kokous järjestetään torstaina 24.11.2022 kello 17.30 alkaen. Lautakunnan käsittelyssä on muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden toimialan vuoden 2022 kolmas osavuosikatsaus.  

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan vuoden 2022 kolmas osavuosikatsaus

Lautakunta käsittelee vuoden 2022 kolmannen osavuosikatsauksen ja määrärahamuutosesitykset katsauksen pohjalta. Esityksenä on, että kokonaisuutena toimialan toimintatuloja lisätään 30,4 milj. euroa ja toimintamenoja lisätään 45,4 milj. euroa.

Toimintatulot

Toimintatuloja lisätään valtiolta tulevista koronakorvauksista johtuen vanhusten palveluille 1,75 milj. euroa ja terveyspalveluille 27,3 milj. euroa. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelusta tulevia 1,7 milj. euron korvauksia lisätään toimialan esikunnan toimintatuloihin. Lisäksi lisätään Esikuntaan välivuokrauksesta tulevia vuokratuottoja 0,3 milj. euroa. Perhe- ja sosiaalipalvelujen toimintatuloja vähennetään 0,65 milj. euroa ylimitoitetusta tulokehyksestä johtuen.

Toimintamenot

Toimintamenoja lisätään erikoissairaanhoitoon 9,1 milj. euroa HUSin syyskuun ennusteen perusteella. Muita toimintamenoja lisätään koronakuluista ja ostopalvelujen ennakoitua suuremmasta tarpeesta johtuen vanhusten palvelujen sairaalatoimintaan 0,5 milj. euroa, terveyspalvelujen perusterveydenhuoltoon ja mielenterveys- ja päihdepalveluihin 29,5 milj. euroa ja perhe- ja sosiaalipalvelujen vammaisten asumisen ja lasten sijaishuollon ostopalveluihin 7,0 milj. euroa. Perhe- ja sosiaalipalvelujen määrärahavaraus on lähtökohtaisesi ollut riittämätön. Esikunnan henkilöstökuluja säästyy 0,7 milj. euroa henkilöstön siirryttyä hyvinvointialueen valmistelutyötehtäviin, em. erä vähennetään esikunnan toimintamenoista.

Info-osuudessa lautakunta kuulee muun muassa ajankohtaiskatsauksen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelusta sekä kulkukeskuksen toiminnasta.

Lisätiedot: 

  • Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta