Espoon hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 24.11.2022

24.11.2022 17.53

Espoon hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan kokous pidettiin torstaina 24.11.2022 kello 17.30 alkaen. Lautakunta käsitteli muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden toimialan vuoden 2022 kolmannen osavuosikatsauksen ja päätti perintövarojen kohdentamisesta järjestöjen työhön.

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan vuoden 2022 kolmas osavuosikatsaus

Lautakunta käsitteli vuoden 2022 kolmannen osavuosikatsauksen ja määrärahamuutosesitykset katsauksen pohjalta. Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että valtuusto tekee seuraavat määrärahamuutokset: kokonaisuutena toimialan toimintatuloja lisätään 30,4 milj. euroa ja toimintamenoja lisätään 45,4 milj. euroa. Tarkemman kuvauksen toimintatuloista ja toimintamenoista voi lukea kokousmateriaaleista(ulkoinen linkki).

Perintövarojen kohdentaminen järjestöjen työhön

Espoon kaupunki on saanut kaksi valtionperintöä, jotka esitetään osittain kohdennettavaksi järjestöjen työhön. 

Ensimmäisen perinnön osalta varat tuli käyttää omaehtoisen kotoutumisen tukemiseen maahanmuuttajajärjestöjä tukemalla. Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta päätti myöntää 47 564, 52 euron perintövarat Kaivo ry:lle. Yhdistyksen tavoitteena on parantaa vaikeissa elämäntilanteissa olevien ihmisten hyvinvointia tarjoamalla apua ja tukea yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa oleville. Tärkeimpiä avun ja tuen muotoja ovat akuutin ruoka- ja tarvikeavun lisäksi turvallisuus, mielekäs vapaa-aika ja osallisuus. Tällä hetkellä Kaivo ry:n toiminta keskittyy Ukrainan sodasta paenneiden auttamistyöhön.

Toisen perinnön osalta varat tuli käyttää laitoksissa asuvien vanhusten ulkoilupalveluihin sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Lautakunta päätti, että perintövaroista puolet jätetään Espoon kaupungille käytettäväksi vanhusten ulkoilutoimintaan ja toinen puoli käytetään nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn järjestöjen toimintaa tukemalla. Päätettiin, että varoista myönnetään Esma ry:lle 3 380,80 euroa ja Espoon monikulttuuriset lapset ry:lle 3 380,80 euroa.

Info-osuudessa lautakunta kuuli ajankohtaiskatsauksen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelusta sekä kulkukeskuksen toiminnasta.

Lisätiedot: 

  • Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta