Tapiolan lukion Talous- ja energiapaneelissa pähkäiltiin, riittääkö sähkö talvella sekä miten sähkökriisi vaikuttaa vihreään siirtymään

4.10.2022 18.06
Talous- ja energiapaneelin panelistit ja järjestämässä olleet opiskelijat seisovat lavalla ja katsovat kameraan.
Kuva: Pia Liimatainen

Tapiolan lukiossa järjestettiin Talous- ja energiapaneeli 30.8.2022. Tilaisuudessa pohdittiin muun muassa ajankohtaisia bensan hintaan ja sähkön riittävyyteen liittyviä kysymyksiä. Voiko sähkö esimerkiksi loppua talvella? Siihen ja muihin opiskelijoiden kysymyksiin vastailivatpanelistit Kai Mykkänen, Pia Oesch ja Sanna Kurronen.

Kai Mykkänen on taloustieteitä opiskellut Kokoomukseen kuuluva kansanedustaja. Paneelissa hän käsitteli kysymyksiä erityisesti kotitalouksien näkökulmaa ajatellen. Mykkänen toi keskusteluun myös kaivattua, uutisoinnista puuttuvaa positiivista näkökulmaa. Toinen panelisteista, Pia Oesch on Huoltovarmuuskeskuksen Energiahuolto-osaston johtaja ja kemiantekniikan diplomi-insinööri. Hänen työnkuvaansa kuuluu huoltovarmuuden ylläpitäminen ja hallinnointi. Paneelissa hän otti kantaa erityisesti sähkön riittävyyteen liittyviin kysymyksiin. Mykkäsen ja Oeschin lisäksi paneeliin osallistui ekonomisti ja valtiotieteiden tohtori Sanna Kurronen. Hän on siirtymässä Elinkeinoelämän valtuuskunnasta Suomen Pankkiin.

Kaikki kolme panelistia antoivat itsestään varman ja asiantuntevan kuvan. He osasivat perustella näkemyksiään hyvin ja vakuuttavasti. Panelistit herättivät minussa mielenkiintoa, koska heillä kaikilla oli myös historiaa Tapiolan lukion kanssa. Mykkänen ja Kurronen ovat entisiä Tapiolan lukion oppilaita, ja he kertoivat kiinnostuneensa yhteiskunnallisista asioista juuri lukiomme oppitunneilla. Oeschin lapsi on valmistunut Tapiolan lukiosta ja Pia onkin osallistunut lukiomme toimintaan mm. johtokunnan ja vanhempainyhdistyksen kautta.

Tilaisuus eteni pääpiirteittäin niin, että aluksi esiteltiin panelistit. Heille annettiin mahdollisuus kertoa itsestään ja työnkuvastaan. Esittelyiden jälkeen panelisteille esitettiin kysymyksiä, joihin he saivat vapaamuotoisesti vastata. Loppuun oli varattu aikaa myös yleisön kysymyksille.

Paneeli oli mielenkiintoinen, koska se käsitteli meidän jokaisen arkipäivään vaikuttavia aiheita. Erityisen tärkeänä pidin kysymystä siitä, meneekö Suomi ensi talvena pimeäksi. Oesch vastasi kysymykseen kertomalla, että sähkön loppuminen on mahdollista. Kaikki kuitenkin tekevät kovasti töitä sen eteen, ettei niin kävisi. Se olisi katastrofi, johon meillä ei ole varaa.

Vastaus oli mielestäni yllättävä, koska se oli niin rehellinen. Yleensä sanotaan, ettei syytä huoleen ole. Tällä kertaa Huoltovarmuuskeskuksen edustaja kuitenkin totesi, että sähkön loppuminen todella on mahdollista.

Samalla pohdittiin sitä, miten sähkökriisi vaikuttaa vihreään siirtymään. Voidaanko siirtymää toteuttaa näin kriittisellä hetkellä, ja ottaako se takapakkia esimerkiksi vuoden 2035 tavoitteista. Pidin Mykkäsen optimistisesta näkökulmasta asiaan. Hän muun muassa totesi, että muutaman vuoden takapakista ei tule huolestua, koska pidemmällä aikavälillä saamme enemmän investointeja ja innovaatioita.

Sähköön liittyvät kysymykset olivat muutenkin mielenkiintoisia, koska ne herättivät paljon keskustelua ja jopa eriäviä mielipiteitä panelistien välillä. Kurronen muun muassa korosti sitä, että sähkön hintaa ei pidä painaa alas, koska kuluttajille on annettava hintasignaali. Myöskään veroalet eivät hänen mielestään tule kysymykseen, koska niistä hyötyisivät eniten hyväosaiset. Samaan aikaan Mykkäsen mielestä palkkaverotusta tulisi keventää, koska se olisi keskituloisille kohtuullista sähkölaskujen kallistuessa. Mykkänen toi esille, että ansiotuloverotus on erityisesti keskituloisille kireämpää kuin vaikka naapurimaassamme Ruotsissa. Voisivatko palkkaveron kevennykset kuitenkin kiihdyttää jo käynnissä olevaa inflaatiota entisestään? Kyseinen aihe sopii mielestäni myös taloustiedon kurssiin ja siellä käsiteltyihin raha- ja finanssipolitiikkaan.

Kaiken kaikkiaan tilaisuus oli mielestäni onnistunut ja mielenkiintoinen, koska sen aiheet olivat niin ajankohtaisia. Opin paljon uutta paneelia kuunnellessa, ja sain keinoja oman sähkönkulutukseni vähentämiseen. Opin esimerkiksi sen, että sähkön käyttö olisi hyvä ajoittaa kulutushuippujen ulkopuolelle. Ehkäpä omilla kulutusvalinnoilla voikin todella vaikuttaa suuriinkin asioihin. Tämä toi optimismia tulevaan.

 

Raportin on kirjoittanut Tapiolan lukion opiskelija Anna Gummerus

Tapiolan lukion energia- ja talouspaneelia 30.8.2022 olivat toteuttamassa

  • Panelisteja haastattelivat tilaisuudessa Laura Markus ja Aura Friman. 
  • Tekniikasta huolehti Jan Hellsten.
  • Taloustiedon kurssilaisista koottu työryhmä koosti paneelin rungon. Taloustiedon ryhmän lisäksi kysymyksiä mietittiin myös fysiikan ja yhteiskuntaopin ryhmissä. Yleisössä oli mukana myös historian ja filosofian ryhmiä. 

Kuva: Pia Liimatainen
Kuva: Pia Liimatainen
  • Tapiolan lukio
Tapiola