Espoon hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 6.10.2022

6.10.2022 16.15

Espoon hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan kokous järjestettiin torstaina 6.10.2022. Lautakunta päätti muun muassa asiakasmaksujen korottamatta jättämisestä ja EU-koronatodistusten tarjoamisen kriteereistä ja päätösvallan delegoinnista sekä merkitsi tiedoksi vastauksen valtuustokysymykseen ruotsinkielisestä intervallihoidosta.

Asiakasmaksujen korottamatta jättäminen

Eduskunta on hyväksynyt inflaation vuoksi kansaneläkeindeksin ylimääräisen määräaikaisen korotuksen ajalle 1.8.2022– 31.12.2022. Indeksiin sidottuja etuuksia, joita ovat muun muassa kansaneläke, takuueläke, työmarkkinatuki ja peruspäiväraha sekä toimeentulotuen perusosa, on korotettu 3,5 prosenttia.

Espoossa asiakkaan tuloihin perustuvia asiakasmaksuja peritään säännöllisessä kotihoidossa, asumispalvelussa, tehostetussa asumispalvelussa, pitkäaikaisessa laitoshoidossa, pitkäaikaisessa perhehoidossa ja lapsiperheiden säännöllisessä kotipalvelussa. Jos tulot kasvavat, myös asiakasmaksua tulisi korottaa. Tämä tarkoittaisi lähes kaikkien palvelujen asiakkaiden maksujen korottamista 1.8.2022 lähtien.

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että tulosidonnaisia asiakasmaksuja ei erikseen korotettaisi ylimääräisen indeksikorotuksen vuoksi. Korotetut etuudet voidaan huomioida, jos asiakasmaksu tarkistetaan muusta kuin indeksikorotuksesta johtuvasta syystä. Arviona on, että tuloja jäisi keräämättä aikaväliltä 1.8.2022 - 31.12.2022 noin 50 000–60 000 euroa. Tulosidonnaiset asiakasmaksut tarkistetaan kokonaisuudessaan vastaamaan asiakkaiden muuttuneita tuloja seuraavan kerran vuonna 2023.

Vastaukset valtuustokysymykseen ja EU-koronatodistuksen tarjoamisen kriteerit

Lautakunta käsitteli EU-koronatodistuksen tarjoamisen kriteerit. Lautakunta päätti, että Espoo jatkaa EU-koronarokotustodistusten laatimista ulkomailla annetusta rokotuksesta, mutta todistusta ei kirjoiteta henkilöille, joilla on todettu positiivinen covid-19-tauti toisessa EU-maassa, EU:n ulkopuolisessa maassa tai suurlähetystöissä, jotka sijaitsevat Suomessa. Lautakunta päätti edelleen, että EU:n koronarokotustodistuksia voidaan antaa henkilöille, joiden kotikunta on Espoo tai joilla on kotikuntaan rinnastettava oikeus kunnan terveyspalveluihin esimerkiksi työskentelyn tai opiskelun vuoksi. Lautakunta päätti myös, että se delegoi jatkossa päätösvallan EU:n koronarokotustodistusten antamisesta virkasuhteisille kunnan tartuntataudeista vastaaville lääkäreille.

Lisäksi lautakunnan merkitsi tiedoksi vastauksen valtuustokysymykseen ruotsinkielisestä intervallihoidosta.

Info-osuudessa lautakunta kuuli ajankohtaiskatsauksen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelusta, terveysasemien puhelinpalvelun tilanteesta sekä hammashoidon palvelusetelin tasokorotuksesta.

Lisätiedot: 

  • Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta