Espoon hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnassa 6.10.2022

30.9.2022 8.38

Espoon hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan seuraava kokous järjestetään torstaina 6.10.2022 kello 17.30 alkaen. Lautakunnan käsittelyssä on muun muassa asiakasmaksujen korottamatta jättäminen, EU-koronatodistusten tarjoamisen kriteerit sekä valtuustokysymys ruotsinkielisestä intervallihoidosta.

Asiakasmaksujen korottamatta jättäminen 

Eduskunta on hyväksynyt inflaation vuoksi kansaneläkeindeksin ylimääräisen määräaikaisen korotuksen ajalle 1.8.2022– 31.12.2022. Indeksiin sidottuja etuuksia, joita ovat muun muassa kansaneläke, takuueläke, työmarkkinatuki ja peruspäiväraha sekä toimeentulotuen perusosa, on korotettu 3,5 prosenttia.  

Espoossa asiakkaan tuloihin perustuvia asiakasmaksuja peritään säännöllisessä kotihoidossa, asumispalvelussa, tehostetussa asumispalvelussa, pitkäaikaisessa laitoshoidossa, pitkäaikaisessa perhehoidossa ja lapsiperheiden säännöllisessä kotipalvelussa. Jos tulot kasvavat, myös asiakasmaksua tulisi korottaa. Tämä tarkoittaisi lähes kaikkien palvelujen asiakkaiden maksujen korottamista 1.8.2022 lähtien. 

Lautakunnalle esitetään, että tulosidonnaisia asiakasmaksuja ei erikseen korotettaisi ylimääräisen indeksikorotuksen vuoksi. Korotetut etuudet voidaan huomioida, jos asiakasmaksu tarkistetaan muusta kuin indeksikorotuksesta johtuvasta syystä. Arviona on, että tuloja jäisi keräämättä aikaväliltä 1.8.2022 - 31.12.2022 noin 50 000–60 000 euroa. Tulosidonnaiset asiakasmaksut tarkistetaan kokonaisuudessaan vastaamaan asiakkaiden muuttuneita tuloja seuraavan kerran vuonna 2023.

Vastaukset valtuustokysymykseen ja EU-koronatodistuksen tarjoamisen kriteerit 

Lautakunta käsittelee EU-koronatodistuksen tarjoamisen kriteerit. Päätösesityksenä on, että Espoo jatkaa EU-koronarokotustodistusten laatimista ulkomailla annetusta rokotuksesta, mutta todistusta ei kirjoiteta henkilöille, joilla on todettu positiivinen covid-19-tauti toisessa EU-maassa, EU:n ulkopuolisessa maassa tai suurlähetystöissä, jotka sijaitsevat Suomessa. Esityksenä on edelleen, että EU:n koronarokotustodistuksia voidaan antaa henkilöille, joiden kotikunta on Espoo tai joilla on kotikuntaan rinnastettava oikeus kunnan terveyspalveluihin esimerkiksi työskentelyn tai opiskelun vuoksi. Lautakunnalle esitetään myös, että se delegoisi jatkossa päätösvallan EU:n koronarokotustodistusten antamisesta virkasuhteisille kunnan tartuntataudeista vastaaville lääkäreille. 

Lisäksi lautakunnan käsittelyssä on vastaus valtuustokysymykseen ruotsinkielisestä intervallihoidosta. 

Info-osuudessa lautakunta kuulee muun muassa ajankohtaiskatsauksen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelusta, terveysasemien puhelujen tilanteesta sekä hammashoidon palvelusetelin tasokorotuksesta.   

Lisätiedot: