Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnassa 15.6.2022

Julkaistu: 10.6.2022 7.56

Espoon kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan kokous järjestetään keskiviikkona 15.6.2022 kello 17.00 alkaen. Kokouksessa lautakunta päättää mm. kaupunginhallitukselle annettavasta selvityksestä vuoden 2021 arviointikertomuksessa esitettyihin tarkastushavaintoihin.

Selvitykset vuoden 2021 arviointikertomuksen tarkastushavaintoihin

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomus on käsitelty kaupunginvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Valtuusto on 16.5.2022 pitämässään kokouksessa velvoittanut kaupunginhallitusta pyytämään lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdyttävä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi.

Lautakunta antaa selvityksen kaupunginhallitukselle ja kehottaa toimialaa ottamaan huomioon tarkastuslautakunnan havainnot ja korjaamaan havaitut epäkohdat.

Info-osuudessa lautakunta kuulee ajankohtaiskatsauksen muun muassa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelusta.

Lisätiedot: