Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan päätöksiä 15.6.2022

Julkaistu: 15.6.2022 15.47

Espoon kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan kokous pidettiin keskiviikkona 15.6.2022. Kokouksessa lautakunta muun muassa päätti kaupunginhallitukselle annettavasta selvityksestä vuoden 2021 arviointikertomuksessa esitettyihin tarkastushavaintoihin.

Selvitykset vuoden 2021 arviointikertomuksen tarkastushavaintoihin  

Tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomus on käsitelty kaupunginvaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Valtuusto on 16.5.2022 pitämässään kokouksessa velvoittanut kaupunginhallitusta pyytämään lautakunnilta selvitykset ja kuvaukset toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdyttävä tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien korjaamiseksi.  

Lautakunta antoi selvityksen kaupunginhallitukselle ja kehotti toimialaa ottamaan huomioon tarkastuslautakunnan havainnot ja korjaamaan havaitut epäkohdat. 

Info-osuudessa lautakunta kuuli ajankohtaiskatsauksen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelusta.

Lisätiedot: