Espoo jatkaa palvelujen ja toimintojen kehittämistä kokeilemalla – Digiagenda 3.0 käynnistyy

13.5.2022 5.43Päivitetty: 13.5.2022 8.55
Piirroskuva viidestä erilaisesta ihmisestä keskustelemassa.

Kaupunkitasoinen kokeiluohjelmamme Digiagenda 3.0 jatkaa edelläkävijyyttä ja ketterää kehittämistä myös kuluvan valtuustokauden ajan. Toteutamme ohjelmaa yhteistyössä asukkaiden, asiakkaiden, henkilöstön, yritysten, järjestöjen sekä koulutus- ja tutkimuslaitosten kanssa. 

Digiagendan kokeiluilla haluamme tunnistaa markkinoilta tulevaisuuden ratkaisuja, joilla voitaisiin vastata kasvavan kaupungin tarpeisiin. Haemme vaihtoehtoisia toimintamalleja ja ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää useissa eri palveluissa ja jotka soveltuvat eri asiakas- ja käyttäjäryhmille. Kokeiluohjelman aikana toteutamme digikokeilujen lisäksi tutkimus-, selvitys- ja opinnäytetöitä. 

Digikokeilut ovat hyvä tapa esitellä uusia digitaalisia palveluja asiakkaille ja henkilökunnalle. Ne ovat myös keino juurruttaa kokeilukulttuuria Espooseen. Henkilöstömme on kokeilujen kautta nähnyt, miten tulevaisuuden ratkaisut voivat vaikuttaa työtehtäviin. Olemme myös saaneet arvokasta tietoa hankintojen suunnitteluun. Digiagenda 1.0 ja 2.0 ovat paitsi tarjonneet hyviä kokemuksia ja tietoa oman toiminnan kehittämiseen, myös tukeneet muun muassa yrityksiä ja start up -yrityksiä tuotekehityksessä ja vientiponnisteluissa. 

Verkostomaista yhteistoimintaa 

Nykypäivän kaupungin haasteisiin ja tarpeisiin vastaaminen vaatii yhteistoimintaa. Mukaan tarvitaan eri toimijoita, jotta löydetään sopivia ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin. Kaupunki palveluna -mallin mukaisesti haluamme edistää sekä verkostomaista yhteistoimintaa että Espoon elinvoimaa ja hyvinvointia koko Espoo-yhteisön voimin.  

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden kokeilla uusia, toiminnallisesti ja tietoteknisesti vaativia digikokeiluja, joihin sisältyy prosessien ja käytänteiden kehittämistä, tietotaitojen kehittämistä, tiedon hyödyntämistä, automatisointia, robotisaatiota ja tekoälyä.  

”Kannustamme kaikkia yhteiskehittämään kokeillen ja tekemään yhdessä Espoo-tarinaa.” - Jukka Mäkelä, kaupunginjohtaja 

Kokeiluohjelman toteutuksesta ja koordinoinnista vastaa palvelukehitys-yksikkö yhdessä Espoon kaupungin muiden yksiköiden kanssa.

Tervetuloa infotilaisuuteen 14.6.2022 

Digiagenda toteuttaa Espoo-tarinaa ja se on käynnissä valtuustokauden 2022–2025 ajan. 

”Kokeilevalla kehittämisellä ja verkostoimaisella yhteistyöllä rakennamme kestävämpää tulevaisuutta.” - Päivi Sutinen, palvelukehitysjohtaja

Kokeiluohjelman infotilaisuus järjestetään Espoon valtuustotalolla ja verkossa 14.6.2022. Tutustu tilaisuuden tarkempaan ohjelmaan ja ilmoittaudu 6.6. mennessä(ulkoinen linkki). Tervetuloa!  

Lisätietoa: 

  • Innovaatiotyö