Kotihoidon perehdytys kuntoon

15.3.2022 6.05Päivitetty: 15.3.2022 7.43
Palapelikuva kotihoidon perehdytysluentojen teemoista.
Kaikki kotihoidon uudet työntekijät osallistuvat ensimmäisten työviikkojen aikana perehdytysluennoille, joilla käsitellään muun muassa kotihoidon tehtäväkenttää, työturvallisuutta ja yhtenäisiä asiakaskirjauksia.

Espoon kotihoidossa on työskennelty kotihoidon henkilöstön osaamisen vahvistamiseksi. Erityisesti uusien työntekijöiden perehdytykseen on panostettu.

Työ kotihoidossa on vastuullista, haastavaa ja itsenäistä, sillä työtä tehdään asiakkaiden kodeissa.  Samalla työ antaa hoitajille mahdollisuuden käyttää omaa ammattitaitoa jokaisella asiakaskäynnillä.

Perehdytys varmistaa uuden työn sujuvan aloittamisen

Hyvin suunniteltu ja toteutettu perehdytys varmistaa turvallisen ja sujuvan työn aloittamisen. Espoon kotihoidossa työskentelee noin 500 hoitotyön ammattilaista ja vuosittain kotihoidossa aloittaa kymmeniä uusia työntekijöitä.  Kotihoidossa työskennellään seitsemässä eri yksikössä ja uusien työntekijöiden perehdytyskäytännöt ovat vaihdelleet yksiköittäin.  Kotihoidossa on työskennelty näiden käytäntöjen yhtenäistämiseksi. 

Kotihoidon osaamisen kehittämisen projektissa pohdittiin kotihoidossa tarvittavaa osaamista yhdessä lähihoitajien ja sairaanhoitajien kanssa ”Työntekijämme nostivat uusien työntekijöiden perehdytyksen, osaamisen ylläpitämisen ja täydennyskoulutuksen tärkeimmiksi kotihoidon osaamisen kehittämiskohteiksi”, projektipäällikkö Anna-Kaisa Nikkilä kertoo.

Kesästä 2021 alkaen kaikki kotihoidon uudet työntekijät osallistuvat ensimmäisten työviikkojen aikana perehdytysluennoille, joilla käsitellään muun muassa kotihoidon tehtäväkenttää, työturvallisuutta ja yhtenäisiä asiakaskirjauksia. Perehdytysluennot on otettu hyvin vastaan. Esimerkiksi useita vuosia kotihoidossa työskennelleet ovat kertoneet, etteivät ole aiemmissa työpaikoissaan saaneet samankaltaista perehdytystä.

”Yhtenäiset perehdytyskäytännöt helpottavat myös esihenkilöiden työtä, jolloin työaikaa jää enemmän työntekijöiden kohtaamiseen”, kotihoidon ohjaajat Daniela Bäckström ja Laura Kunttu kertovat.

Luennot ovat vain yksi osa uuden työntekijän perehdytyksestä. Kotihoidossa uudet työntekijät saavat mentorikseen kokeneen kotihoidon työntekijän. Parin ensimmäisen työviikon ajan asiakaskäyntejä tehdään yhdessä kollegan kanssa.  Myös kesäksi töihin tulevat sijaiset ja opiskelijat saavat saman perehdytyksen kotihoitoon.

Oman osaamisen seurantaa

Espoolla tarvitsemme työntekijöidemme osaamista ja sitoutumista, ja samalla jokainen työntekijä on vastuussa omasta osaamisestaan ja oppimisestaan.  Oman osaamisen arvioimista ei kuitenkaan tarvitse tehdä yksin.

”Tarjoamme työntekijöillemme välineitä ja osaamista asiakkaiden kohtaamiseen. Osaavan henkilöstön ansiosta, myös kotihoidon työ on vaikuttavampaa ja asiakkaat saavat parempaa palvelua”, kotihoidon päällikkö Heli Naukkarinen kertoo.

Kotihoidon osaamisen kehittämisen projektissa luotiin koulutuskortti, johon on kerätty kotihoidossa tarvittavan osaamisen eri osa-alueita. Koulutuskortissa on kuusi teema-aluetta, jotka ovat: asiakastietojen kirjaaminen ja asiakasjärjestelmien sujuva käyttö, lääkehoito, turvallinen kotihoito, sairaanhoitajan ja lähihoitajan kliininen osaaminen hoitotyössä sekä muu syventävä osaaminen ja koulutus.

”Kannustamme työntekijöitämme pohtimaan omaa osaamistaan ja miettimään, millaisissa asioissa kaipaa lisäosaamista. Osaamisen kirjaaminen auttaa jäsentämään omaa osaamista, mutta myös   seuraamaan sen kehittymistä”, projektipäällikkö Anna-Kaisa Nikkilä kuvailee.

Kotihoidossa viemme ikääntyneille kotiin palveluja, jotka mahdollistavat turvallisen elämän omassa kodissa toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta. Kotihoito tarjoaa tukea niihin arjen asioihin, joihin ikääntyneen omat tai läheisen voimavarat eivät riitä.   Kotihoidossa työskentelee n. 500 hoitotyön ammattilaista ja asiakkaita on noin 2500.

  • Töissä Espoolla