Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin muutoksia 1.2.2022 alkaen

Julkaistu: 14.1.2022 8.02

Asiakasmaksuihin on tulossa muutoksia ns. indeksikorotusten vuoksi. Lisäksi uusina maksuina käyttöön otetaan mm. videovastaanotto- ja etävastaanottomaksut.

Osassa palveluista asiakasmaksut nousevat indeksikorotuksen vuoksi. Tällaisia maksuja ovat esimerkiksi suun terveydenhuollon maksut, lääkärintodistusmaksut, käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu ja omaishoidon vapaan maksu. Indeksikorotusten suuruus on enintään 1,78 prosenttia. 

Uusina maksuina käyttöön otetaan terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkärin videovastaanoton maksu 13,10 euroa käyntikerralta ja fysioterapian etävastaanoton maksu 7,2 euroa käyntikerralta. Maksu peritään enintään kolmelta lääkärin vastaanottokerralta sisältäen sekä fyysiset että etävastaanottona tuotetut vastaanottokäynnit kalenterivuoden aikana.

Vammaispalveluissa vuokraa korvaavaa asumismaksua korotetaan 250 euroon kuukaudessa. Asumispalveluiden yksiköissä perittäviä ylläpitomaksuja korotetaan 20 euroon ja 50 euroon kuukaudessa. Perhehoidossa peritään vastaisuudessa myös vuokraa korvaava asumismaksu.

Lastensuojelun asiakasmaksu lasketaan jatkossa samoin periaattein kuin elatusapu ja vastaisuudessa myös asiakasmaksuista kerrytetään lapselle itsenäistymisvaroja.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt asiakasmaksujen muutokset kokouksessaan 10.1.2022.

Lisätietoja: sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut

  • Laskutus