Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin ja maksukattoon muutoksia vuonna 2022

Julkaistu: 3.1.2022 9.17Päivitetty: 5.1.2022 11.11

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin on tullut muutoksia 1.1.2022 alkaen. Asiakasmaksujen muutokset perustuvat 1.1.2022 voimaan tulleeseen lainsäädännön muutokseen maksukatosta sekä valtioneuvoston asetukseen asiakasmaksuista annetun asetuksen muutokseen (indeksitarkistuksiin).

Maksukatto

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto. Maksukaton täytyttyä asiakas saa maksukaton piiriin kuuluvat palvelut pääsääntöisesti maksutta. Asiakkaan on itse seurattava maksukaton täyttymistä ja ylittymistä.

Vuoden 2022 alusta lähtien maksukatto on 692 euroa. Asiakasmaksulain 1.1.2022 voimaan tullut muutos sisällyttää terveydenhuollon maksukaton piiriin aiempaa enemmän palveluja. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi suun terveydenhuollossa perittävät maksut, tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalahoidon maksut, toimeentulotuesta maksetut maksut sekä etäpalveluista perityt maksut.

Maksukaton piiriin kuuluvat asiakasmaksut voit tarkastaa täältä.

Muita muutoksia

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksujen säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin mukaisesti. Tehostetun palveluasumisen käyttövara nousee 1.1.2022 indeksimuutoksen vuoksi 167 euroon kuukaudessa. Vastaavasti säännöllisen kotihoidon, lapsiperheiden säännöllisen kotipalvelun ja tavallisen palveluasumisen asiakasmaksujen tulorajat nousevat. Näiden palvelujen osalta maksut laskevat hieman.

Lisäksi osaan asiakasmaksuista esitetään indeksikorotuksia 1.2.2022 alkaen. Tällaisia maksuja ovat esimerkiksi suun terveydenhuollon maksut ja lääkärintodistuksista perittävät maksut. Terveyspalveluissa esitetään otettavaksi käyttöön lääkärin ja fysioterapeutin etävastaanottojen asiakasmaksut ja vammaispalveluissa muutoksia esitetään vuokraa korvaavaan asumismaksuun ja ylläpitomaksuihin 1.2.2022 alkaen. Kaupunginhallitus käsittelee näitä asiakasmaksujen muutoksia kokouksessaan 10.1.2022.

Lisätietoja: sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut

  • Laskutus