Koronaan sairastuneiden ja altistuneiden äänestys Espoon sote-asumisyksiköissä aluevaaleissa 2022

Julkaistu: 13.1.2022 11.27Päivitetty: 17.1.2022 5.59

Äänioikeus on perusoikeus, jota toteutetaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon asumisyksiköissä. Erityksissä oleville koronavirustautiin sairastuneille sekä karanteenissa oleville koronavirukselle altistuneille asukkaille järjestetään mahdollisuus äänestämiseen.

Henkilökunta voi pyydettäessä avustaa äänestäjää kaikissa äänestämisen vaiheissa. Asukkaat, jotka eivät ole altistuneet tai sairastuneet ja ovat terveitä, äänestävät kuten normaalisti.

Vaalitoimikunnan oikeus päättää jättää äänestys toimittamatta laitoksessa terveysturvallisuussyistä on mahdollinen vain tartuntatautilain 58 §:n mukaisessa sulkutilassa.

Ota yhteys äänestämisen järjestämiseksi Espoon vaalitoimistoon vaalit@espoo.fi.

Äänestystapahtuman valvominen

Vaalitoimikunta valvoo koko äänestystapahtumaa. Hoitohenkilökunta voi toimia äänestäjän avustajana. Vaalitoimikunta voi täyttää asukashuoneen ulkopuolella lähetekirjeen, mutta vaalitoimikunnan jäsenten on voitava seurata, kun äänestäjä allekirjoittaa lähetekirjeen.

Äänestystapahtuma voidaan toteuttaa esimerkiksi videoyhteyden avulla tai vaalitoimikunta voi myös seurata huoneessa tapahtuvaa äänestystä näköyhteyden päästä huoneen ulkopuolelta. Tarvittaessa vaalitoimikunnan jäsenet voivat mennä eristys- tai karanteenihuoneeseen käyttäen asianmukaisia suojausvarusteita.

Videoyhteys voidaan toteuttaa esimerkiksi matkapuhelimen tai kannettavan tietokoneen avulla. Laite tulee pyyhkiä käytön jälkeen.

Suojautuminen

Vaalitoimikunnan jäsenillä tulee olla käytössään sairastuneen asiakkaan eristystilanteessa hengityssuojaimet (vähintään FFP2), kasvovisiirit tai suojalasit, suojapuvut, suojakäsineet ja käsidesit. Vaalitoimikunnan jäsenet saavat tarvittavat varusteet vaalitoimistosta. Karanteenissa olevan terveen asukkaan kohdalla riittää FFP2-hengityssuojain, silmien suojaaminen visiirillä tai suojalaseilla ja hyvästä käsihygieniasta huolehtiminen.

Turvaetäisyyksiä tulee noudattaa, eli vaalitoimikunnan jäsenet eivät saa tulla alle kahden metrin läheisyydelle äänestäjästä.

#Aluevaalit

  • Hyvinvointialue