Korona-ajan poissaolokäytännöt perusopetuksessa

20.1.2022 13.40

Espoon kaupunki on linjannut perusopetuksen korona-ajan poissaolokäytännöistä.

Mikäli oppilas on saanut positiivisen tuloksen kotitestissä tai virallisessa testissä tai on oireinen eikä pysty siten osallistumaan lähiopetukseen, kyseessä on tilapäinen luvallinen poissaolo terveydentilaan liittyvästä syystä. Tällöin toimitaan normaalien poissaolokäytäntöjen mukaisesti.  

Oireeton oppilas, joka ei ole saanut positiivista testitulosta, voi mennä kouluun. Oireeton oppilas voi mennä kouluun, vaikka perheenjäsenellä olisi todettu korona virallisessa testissä tai kotitestissä. Jos oireita myöhemmin ilmenee, tulee jäädä pois lähiopetuksesta ja välttää kodin ulkopuolisia kontakteja vähintään viiden vuorokauden ajan. 

Jos oppilas on oireinen, mutta pystyy opiskelemaan, koulu päättää, miten oppilaiden työskentelyä kotona ohjataan ja tuetaan tänä aikana. Koulu on yhteydessä oppilaaseen pääsääntöisesti Wilman kautta ja voi antaa esimerkiksi tehtäviä kotiin. Koulu vastaa siitä, että oppilas saa tehtävät ja niihin liittyvää ohjausta. Opettajat voivat toimivaltansa puitteissa tehdä erilaisia pedagogisesti perusteltuja ratkaisuja oppilaan ohjaamisessa. 

Sairauspoissaolot ilmoitetaan Wilmassa kohdasta ”Ilmoita poissaolosta”. Pidemmät sairauspoissaolot sekä muut kuin sairauspoissaolot haetaan Wilmassa kohdasta ”Hakemukset ja päätökset”. Poissaolon pituudessa tulee huomioida Espoon kaupungin kulloinkin voimassa olevat suositukset ja ohjeistukset. Koulu ei vaadi lääkärintodistuksia. 

Kouluun palatessa oppilailla on oikeus saada tarvittaessa tukiopetusta. 

Oppilailla on oikeus olla yhteydessä koulun oppilashuoltohenkilöstöön myös poissaolon aikana. Tällöin yhteyden voi ottaa puhelimella tai sähköpostilla.  

Perusopetus on lähtökohtaisesti lähiopetusta 

Laajempi ryhmää, luokkaa tai koulua koskeva etäopetus on mahdollista, jos opetuksen järjestäjä on tehnyt päätöksen poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä. Päätös ei koske 1.–3. vuosiluokan oppilaita, erityisen tuen oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita ja valmistavan opetuksen oppilaita (perusopetuslaki 20 a §). Päätöksen tekee kasvun ja oppimisen toimialajohtaja.   

Etäopetus on mahdollista myös, jos tartuntatautiviranomainen määrää yksittäisen oppilaan eristykseen. 

Huoltaja voi tehdä hakemuksen erityisistä opetusjärjestelyistä oppilaan terveydentilaan liittyvästä syystä (perusopetuslaki 18.1 § 3 kohta). Hakemuksen liitteenä tulee olla hoitavan lääkärin arvio oppilaan tilanteesta. Koronaepidemian aikana hakemuksen on voinut tehdä myös perheenjäsenen terveydentilaan liittyvästä syystä (vakava sairaus). Ohjeita hakemiseen saa rehtorilta. Päätöksen opetuksen järjestämisestä tekee aluepäällikkö suomenkielisessä perusopetuksessa ja opetuspäällikkö ruotsinkielisissä sivistyspalveluissa. 

Koulun ruokapaketin saavat vain etäopetuspäätöksen saaneet oppilaat.   

Koronakotitestien jako kouluissa 

Tiedotamme huoltajia ja oppilaita, kun valtakunnalliset päätökset kotitestien jakamisesta koulujen kautta oppilaille on tehty.  

Sairaana ja oireisena tulee pysyä kotona 

Koronaan sairastuneiden määrän kasvaessa haluamme muistuttaa perheitä, että sairaana ja oireisena on tärkeää pysyä kotona. Altistuneet mutta oireettomat oppilaat saavat osallistua vain opetukseen. Harrastuksiin osallistumista tai vapaa-ajan vierailuja mm. kauppakeskuksiin ei suositella. Lue lisää Espoon kaupungin ohjeesta.  

  • Koronavirus
  • Kasvatus ja opetus
  • Perusopetus