Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnassa 19.1.2022

Julkaistu: 14.1.2022 15.42

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan vuoden 2022 ensimmäinen kokous järjestetään keskiviikkona 19.1.2022 kello 17.00 alkaen.

Lautakunta saa käsiteltäväkseen muun muassa hyvinvoinnin ja terveyden toimialan tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat, järjestö- ja kohdeavustukset vuodelle 2022 sekä Länsi-Uudenmaan yhteiset ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen asiakkuuskriteerit.

Lisäksi lautakunta kuulee ajankohtaiset katsaukset muun muassa koronatilanteesta, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen perustamisesta, erityisesti ICT-valmistelun tilanteesta, ja kuljetuspalveluiden tilanteesta.

Hyvinvoinnin ja terveyden järjestöavustukset vuodelle 2022

Espoon kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2022 terveyden ja hyvinvoinnin lautakunnan myöntämiin järjestöavustuksiin on varattu 470 000 euroa, jonka lisäksi veteraanien ulkomaan kuntoutusavustusta on siirtynyt 40 000 € järjestöavustushaun yhteyteen.

Järjestöavustukset ovat luonteeltaan yleisavustuksia. Avustuksia myönnetään eläkeläis- ja veteraanijärjestöille, sairaus- ja vammaisjärjestöille sekä muille järjestöille tai yhteisöille, joiden toiminta luo espoolaisille sujuvan arjen perusedellytyksiä, lisää heidän osallistumismahdollisuuksiaan ja edistää heidän toimintakykyään, hyvinvointiaan ja terveyttään. Järjestöavustuksia myönnetään myös veteraanien avokuntoutukseen.

Avustusta ehdotetaan myönnettäväksi 111 järjestölle:

  • Sairaus- ja vammaisjärjestöt: 42 kpl / 182 100 € (hakemuksia 45)
  • Eläkeläis- ja veteraanijärjestöt: 22 kpl / 92 600 € (hakemuksia 22)
  • Muut järjestöt: 47 kpl / 179 850 € (hakemuksia 50)

Lue lisää järjestöavustuksista esityslistan kohdasta 5.

Hyvinvoinnin ja terveyden kohdeavustukset vuodelle 2022

Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala tukee taloudellisesti joitakin yleishyödyllisiä järjestöjä ja yhteisöjä, jotka tuottavat tietyille kuntalaisryhmille hyvinvointia ja terveyttä tukevia palveluja. Näitä palveluja kaupunki ei järjestä eikä tuota itse ja asiakkaat ohjautuvat niihin pääosin omatoimisesti tai muiden kuin kaupungin toimijoiden ohjaamina. Suurin osa näistä palveluista tuotetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittamana. STEA:n avustuksen saamisen ehtona on, että kaupunki osallistuu toiminnan kustannuksiin. Järjestöjen palvelujen tuottamiseen liittyy yleisesti vapaaehtoista kansalaistoimintaa.

Kohdeavustusta esitetään myönnettäväksi 25:lle hakijalle. Kohdeavustuksiin esitetään myönnettäväksi yhteensä 1 725 470 euroa. Kohdeavustusten lisäksi joillekin kohdeavustuksen saajille annetaan kaupungin tiloja maksutta käyttöön.

Lue lisää kohdeavustuksista esityslistan kohdasta 6.

Lisäksi lautakunta vastaa seuraaviin valtuustoaloitteisiin:

  • Valtuustoaloite Espoon kaupungin lapsistrategian ja toimenpideohjelman laatimiseksi
  • Valtuustoaloite etäpalveluiden laajentamisesta
  • Valtuustoaloite terveyskeskuspalveluiden kuntoon saattamiseksi
  • Valtuustoaloite Espoon lastensuojelun toiminnan parantamiseksi

 

Lisätiedot: