Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa 12.1.2022

Julkaistu: 10.1.2022 6.34
Nainen on äänestyskopissa ja kirjoittaa numeroa äänestyslippuun.
Kuva: Patrik Fagerström, Espoon kaupunki

Aluevaalien ennakkoäänestysaika on 12. – 18.1.2022 Suomessa ja 12. – 15.1.2022 ulkomailla. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoon voi käydä äänestämässä missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa.

Aluevaaleissa valitaan tulevien hyvinvointialueiden päättäjät. Äänestämällä aluevaaleissa voit vaikuttaa siihen, miten sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoiminnan palvelut järjestetään omalla alueellasi.

Espoon, Hangon, Inkoon, Kauniaisten, Karkkilan, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin kuntien asukkaat valitsevat aluevaaleissa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen(ulkoinen linkki) aluevaltuuston 79 valtuutettua. Valtuuston toimikausi on 1.3.2022 – 31.5.2025.

Hyvinvointialueiden vastuulla olevat tehtävät 1.1.2023 alkaen:

 • perusterveydenhuolto
 • erikoissairaanhoito
 • sosiaalihuolto
 • lasten, nuorten ja perheiden palvelut
 • työikäisten palvelut
 • ikääntyneiden palvelut
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • vammaispalvelut
 • oppilas- ja opiskelijahuolto
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
 • pelastustoimi

Voit äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa

Aluevaalien ennakkoäänestysaika on 12. – 18.1.2022 Suomessa ja 12. – 15.1.2022 ulkomailla. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Ennakkoon voi käydä äänestämässä missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa.

Ennakkoäänestyspaikat Suomessa(ulkoinen linkki)

Ennakkoäänestyspaikat ulkomailla(ulkoinen linkki)

Äänioikeutettu saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänioikeudesta kertovasta ilmoituksesta.

Lisäksi erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa esimerkiksi sairaalat, vanhainkodit, hoivakodit, palvelutalot ja rangaistuslaitokset. Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Lisäksi ennakkoon voi äänestää Puolustusvoimien varusmieskoulutusta antavien joukko-osastojen varuskunnissa ja Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutusta antavissa yksiköissä.

Lisätietoa äänestäjille osoitteessa vaalit.fi/aanestajalle(ulkoinen linkki)

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaat

Tutustu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ehdokkaisiin(ulkoinen linkki) oikeusministeriön vaalitulospalvelun sivuilla.

Noudata turvallisuusohjeita äänestyspaikalla

Aluevaalit järjestetään vallitsevan koronatilanteen edellyttämillä järjestelyillä. Aluevaalien aikaan kaikki halukkaat äänioikeutetut ovat ehtineet saada vähintään kaksi koronarokoteannosta. Oikeusministeriön ja THL:n arvioiden mukaan äänestäminen on vähäisen riskin toimintaa. Vaaliviranomaiset noudattavat saamiaan ohjeita, jotta äänestäminen äänestyspaikoilla olisi terveysturvallista.

Tullessasi äänestämään noudata näitä ohjeita:

 • Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.
 • Huolehdi käsien puhtaudesta. Käytä käsihuuhdetta.
 • Käytä äänestyspaikalla kasvomaskia tai kasvovisiiriä, jos se on mahdollista.
 • Jos haluat, voit tuoda mukana oman kynän.
 • Jos sinulla on hengitystieoireita, odota niiden paranemista ennen kuin äänestät ennakkoon.

Lisätietoa aluevaaleista osoitteesta vaalit.fi/aluevaalit(ulkoinen linkki)

Tietoa aluevaaleista eri kielillä(ulkoinen linkki)

#Aluevaalit

 • Hyvinvointialue