Laajalahden keskuksen asukkaat pääasiassa tyytyväisiä kaavaehdotukseen

21.12.2021 11.16
kuvakaappaus etäasukastilaisuuden diasta, jossa näkyy havainnekuva uusista kerrostaloista sekä kartta alueen rakennuskannan aikakerrostumista.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uusien kerrostalojen täydennysrakentamisen alueelle. Samalla suojellaan 1940-luvulla rakennettuja omakotitaloja ja rivitaloja. Etätilaisuus kaavaehdotuksesta järjestettiin asukkaille 20.12.2021 klo 17–19. Paikan päällä oli noin 25 asukasta.

Kaava-alue sijaitsee Laajalahdessa Turvesuontien pohjoispuolella. Asukkaat olivat pääasiassa tyytyväisiä kaavaehdotukseen ja toivoivat sen nopeaa valmistumista. Jonkin verran keskustelua herättivät uudet kerrostalot, vanhojen rakennusten suojelumääräykset sekä liikenteen asiat. 

– Oli mukava huomata, että kaavan sisältöjen lisäksi asukkaita kiinnosti myös eri asukasryhmien mahdollisuudet osallistua kaupunkisuunnitteluun. Sekä vieraskielisten asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia että tulevien asukkaiden näkökulman huomioimista pidettiin tärkeänä, kommentoi tilaisuuden keskustelua fasilitoinut palvelupäällikkö Heli-Maija Nevala. 

Tilaisuudessa oli varattu hyvin aikaa keskustelulle asiantuntijoiden puheenvuorojen jälkeen. Keskustelun aikana käsiteltiin paljon myös muita kuin välittömästi kaavaehdotukseen liittyviä asioita alueella.  

Tutustu tilaisuuden materiaaleihin ja kaavaehdotukseen 

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa 4.1.2022 asti Espoon kaupungin Youtube-tilillä. Tilaisuuden esitysmateriaalit, kooste käydystä asukaskeskustelusta(ulkoinen linkki) sekä ohjeet kaavan kommentointiin löytyvät kaavahankkeen verkkosivun osiosta Ehdotusvaihe

Laajalahden keskuksen kaavaehdotus on nähtävillä 13.1.2022 asti. Sen jälkeen kaavaehdotus viedään kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyttäväksi. Siitä ehdotus etenee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Kaavatyön edistymisestä tiedotetaan kaavahankkeen verkkosivulla ja Espoon kaupungin kaavakuulutuksissa

Tapiola