Riskiryhmien kanssa työskentelevä sote-henkilöstö saa 3. koronarokoteannoksen Espoossa

Julkaistu: 26.11.2021 7.27

Espoon kaupunki on päättänyt tarjota 3. koronarokotetta vakavassa infektioriskissä olevien potilaiden ja asiakkaiden kanssa työskentelevälle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Edellisestä rokoteannoksesta pitää olla kulunut 6 kuukautta.

Ensimmäisessä vaiheessa rokotteen saavaa vakavan infektioriskin potilaiden ja asiakkaiden kanssa työskentelevää henkilöstöä ovat muun muassa Espoon sairaalan työntekijät, hoivan ja kotihoidon henkilökunta, mielenterveys ja päihdepalvelujen sekä vammaispalvelujen asumisen yksiköiden työntekijät. Näiden jälkeen myös terveysasemien, suun terveydenhuollon, neuvoloiden sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon henkilöstölle tarjotaan 3. annosta. Myös kaikki näihin tehtäviin rinnastettava henkilöstö voi saada 3. koronarokotteen, kun edellisestä annoksesta on kulunut 6 kuukautta. 

Kaupungin omat työntekijät saavat rokotteen työterveyshuollosta. 

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) on antanut lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) koskien koronarokotteiden kolmansia annoksia sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille. 

Lausunnon mukaan kolmansia annoksia annetaan 6 kuukautta toisen annoksen jälkeen seuraaville sote-henkilöstöryhmille: 

  • Vakavan koronainfektion riskissä olevia potilaita tai asiakkaita hoitavat
  • Muu sote-henkilöstö paikallisen harkinnan mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi 
  • Koronavirus