”Oikeaan aikaan sopivassa paikassa” - Hoidon portaita pitkin palveluihin

Julkaistu: 11.10.2021 9.51

Päättyneessä Kehitysvammaisten hoitopolut Uudellamaalla –projektissa selvitettiin erilaisia tapoja toteuttaa kehitysvammaisten terveyspalveluja sekä yhtenäistää hoito- ja palveluketjuja Uudenmaan alueella. Idea tiivistettiin muotoon: oikean tasoinen hoito oikeaan aikaan oikeille potilaille koko Uudenmaan alueella.

Kehitysvammaisten hoitopolulta on tärkeää löytää asiakkaiden näkökulmasta kaikkein merkityksellisimmät kohdat. Ne ovat risteyskohtia, joissa oikealle hoitopolulle ohjautumisella on organisaatiolla ja työntekijöillä iso vastuu.

Keskeisinä ohjaavina ajatuksina projektissa ovat olleet hoidon porrastus perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä sekä normaaliuden periaate palvelujen järjestämisessä niin pitkälle ja paljon kuin se on mahdollista ja järkevää. Jotta hoidon porrastus mahdollistuu, niin ensimmäisen portaan eli perustason pitää toimia ja ammattilaisten on sovittava työnjako ja sisäinen koordinaatio sekä yksikön sisällä että yksiköiden välillä. Mikä on se ajatus- ja asennemaailman ilmiö, mitä kehittämällä pääsemme parempaan yhteistyöhön ammattilaisten välillä siten, että asiakkaan asia on koko ajan keskiössä? Miten yhdenvertaiset, mutta ei persoonattomat, tarpeiden mukaiset palvelut tavoittavat kehitysvammaiset henkilöt?

Hoidon portaat eivät kuvaa vain työn- ja vastuunjakoa eri toimijoiden kesken vaan myös yhteistyötä. Jotta yhteistyö onnistuu, niin askelmien oheen tulee rakentaa ajatus- ja asennemaailmassa luiska, jossa on sekä pitoa että luistoa. Sen mukaan mitä tarvitaan. Tarvitaan tasainen ja pitävä porras, mutta välillä myös joustavaa ja ketterää tekemistä, jolla on asiakkaalle merkitystä. Hankkeesta on valmistunut loppuraportti.