Rakennusvalvonta jatkaa toimintaansa pääosin etänä

1.9.2021 4.54Päivitetty: 29.11.2022 7.09

Espoon rakennusvalvonta jatkaa kevään 2020 aikana toimivaksi osoittautunutta etäasiointia pääkaupunkiseudulla voimaan astuneiden koronarajoitusten johdosta. Rakennusvalvonnan ovet pidetään suljettuna, ja asiakas- ja arkistopalveluissa palvellaan ensisijaisesti sähköisesti.

Sovitut asiakastapaamiset hoidetaan pääsääntöisesti erikseen sovittavalla etämenettelyllä. Työmaakäyntejä ja katselmuksia voidaan järjestää työmailla turvallisuus, turvavälit ja hyvä käsihygienia huomioiden.

Asiakirjapyyntöjen ja naapurin kuulemista koskevien asiakirjojen osalta tulee olla yhteydessä rakennusvalvonnan arkistoon (p. +358 9 81625300) tai rava.kirjaamo@espoo.fi. Aloittamisoikeutta varten jätettävän vakuuden toimittamisesta tulee sopia erikseen asiakaspalvelun kanssa. Julkipanolistat ovat nähtävillä internetsivuillammeja ajanvarauksella niitä voi myös tulla katsomaan. Asiakaspalvelun tavoittaa numerosta +358 9 81625300

Kaupunkikuvatoimikunta

Kaupunkikuvatoimikunta antaa lausuntonsa myöskin etätyöskentelyn aikana. Kokoukset pidetään etäkokouksina Teamsin välityksellä. Mahdollista esittelyä varten lähetetään hankkeen suunnittelijalle Teams-kokouskutsu ja suunnittelija esittelee hanketta omalta työpöydältään. Esittelystä sovitaan aina etukäteen erikseen. 

Pyydetään kiinnittämään huomiota seuraaviin seikkoihin aineiston kokoamisessa:
Kuva-aineisto toimitetaan yhtenä jatkuvana pdf-tiedostona (=linkki em. aineistoon) lupakäsittelijälle käsittelypäivää edeltävänä keskiviikkona tavalliseen tapaan. Materiaali- ja värimalleja ei toimiteta, vaan niistä otetaan valokuvia, jotka liitetään aineistoon. Aineiston pitää olla mahdollisimman kattava, koska aineistoa ei voi täydentää kokouspäivänä. Myös selostuksen laadintaan on kiinnitettävä huomiota. Alueelle mahdollisesti laadittu korttelisuunnitelma tulee liittää aineistoon. Jos on kyseessä uusintakäsittely, on liitettävä mukaan kuvaparit ”edellinen vaihe – täydennetty versio” käsittelyn helpottamiseksi.

Linkki Kaupunkikuvatoimikunnan lausunto, esittelymateriaali ja ennakkokannanotto-ohjeeseen(ulkoinen linkki)

Rakennustekniikan ohjeistus ennen lupapäätöstä

Tekniset ennakkoneuvottelut pidetään teams- tai skype-kokouksina.

Tekninen ennakkoneuvottelu pidetään rakennuslautakunnan päätettäväksi menevissä luvissa, päiväkodeissa ja kouluissa sekä tapauskohtaisesti muissa pientaloa suuremmissa hankkeissa ”Ennakoiva rakennustekniikan ohjaus ennen luvan hakemista” ohjeistuksen mukaisesti.

  • Hanke toimittaa täytetyn esityslistan ja aineiston 2 viikkoa ennen sovittua esittelypäivää sähköiseen asiointipalveluun (ePermit) ellei lupakäsittelija muuta ohjeista.
  • Rakennusvalvonta tutustuu aineistoon ja ottaa tarvittaessa yhteyttä ilmoitettuun vastuuhenkilöön.
  • Rakennusvalvonta ilmoittaa viikkoa ennen sovittua esittelypäivää, onko siihen vielä tarvetta.
  • Esittely pidetään vain keskeneräisistä asioista ja paikalle kutsutaan vain tarvittavat henkilöt.
  • Päivitetty Teknisen ennakkoneuvottelun esityslista ja muistio
  •  

Tekninen toimikunta ei kokoonnu. Tekniset asiat ratkaistaan edellä kuvatulla ennakko-ohjauskäytännöllä.

Pientalojen osalta ohjeistus löytyy täältä.

Rakennustyön valvonta

Ohje: Rakennustyön valvonta poikkeusoloissa (korona) löytyy täältä.
(vastaavien työnjohtajien hyväksyntä, aloituskokoukset, rakenne- ja LVI-suunnitelmien toimittaminen sekä katselmukset ja työmaakäynnit)

Työnjohtajahakemukset toimitetaan vain sähköisesti.

Viimeisin päivitys 23. ja 29.11.2022, päivitetty linkki Kaupunkikuvatoimikunnan lausunto, esittelymateriaali ja ennakkokannanotto-ohjeeseen. Edellinen päivitys 1.12.2020, lisätty tietoa rakennusvalvontakeskuksen toimintatavoista joulukuun alusta. Julkaistu alunperin 13.3.2020 klo 13.10

  • Asiointi