Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnassa 22.9.2021

Julkaistu: 17.9.2021 14.27

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta kokoontuu valtuustokauden ensimmäiseen kokoukseensa keskiviikkona 22.9.2021 kello 16.30.

Lautakunta saa käsiteltäväkseen mm. hyvinvoinnin ja terveyden toimialan vuoden 2022 talousarvion. Toimialan menokehys on valmisteltu Taloudellisesti kestävä Espoo (TakE) -ohjelman mukaan perustuen ikäryhmittäiseen väestön tai palvelutarpeen kasvuun, kustannus- ja palkkakehityksen huomioivaan peruspalvelujen hintaindeksin muutokseen sekä TakE- tuottavuustavoitteisiin. Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteuttaminen yhtäaikaisesti sisältää huomattavaa epävarmuutta.

Vuoden 2022 hyvinvoinnin ja terveyden toimialan toimintakate on -840,7 milj. euroa. Toimintakate heikkenee vuoden 2021 muutettuun talousarvioon verrattuna 32,6 milj. euroa (-4,0 prosenttia). Toimintakatetta heikentää palvelutarpeen kasvusta johtuva menojen nousu, joihin ei kohdistu samassa suhteessa tuottojen kasvua. Vuonna 2022 toimialan toimintatulot ovat 70,4 milj. euroa.

Vuonna 2022 hyvinvoinnin ja terveyden toimialan menomääräraha on 911,1 milj. euroa. Vuoden 2021 talousarvioon verrattuna toimialan menot nousevat 24,5 milj. euroa eli 2,8 prosenttia.

Lue lisää esityslistan kohdasta 4.(ulkoinen linkki)

Lautakuntien talousarviokäsittelyjen jälkeen kaupunginjohtaja julkaisee esityksensä vuoden 2022 talousarvioksi 4.11.2021. Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota kahdessa kokouksessaan 8.11. ja 29.11.2021. Valtuusto päättää talousarviosta alustavasti kokouksessaan 8.12.2021.

Kaupunkitasoisesti vuoden 2022 talousarvion sekä vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman kehysohjeessa ja laskelmissa ei ole huomioitu sote- ja pelastustoimen uudistusta. Tämä huomioidaan kaupunginhallitukselle 11.10.2021 vietävässä kehyksessä. Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan palvelujen siirtyessä vuonna 2023 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle, lautakunnalle rajoittuu käsiteltäväksi ja päätettäväksi vain yhden vuoden, eli vuoden 2022 talousarvio.

Lisäksi esityslistalla mm.:

  • lausunto tilapalvelujen investointiohjelman luonnoksesta vuosille 2022–2031
  • vammaispalvelujen henkilökohtaisen avun palvelusetelin sääntökirjan päivittäminen
  • suun terveydenhuollon palvelusetelitoiminnan vakinaistaminen 1.1.2022 alkaen

Lue lisää: hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan kokousaineisto(ulkoinen linkki)