Tyytyväisyys sosiaali- ja terveyspalveluihin

Mittari kuvaa viimeisen 30 päivän aikana kerättyä palautetta ja se on kerätty hoitoloissa/yksiköissä sijaitsevien palautelaitteiden kautta. NPS-mittari kertoo siitä, kuinka suuri osa asiakkaista suosittelisi käyttämäänsä palvelua ystävilleen. NPS-lukema voi olla mitä tahansa lukujen -100 ja 100 väliltä. Mitä korkeampi lukema on, sitä useampi asiakas kertoo suosittelevansa palvelua. Yli 50:n NPS-lukemaa voidaan pitää erittäin hyvänä tuloksena. 

Avointa palautetta voit antaa myös osoitteessa espoo.fi/palaute(ulkoinen linkki).

Kiitos palautteestasi!

Aikuisten sosiaalipalvelut

Tyytyväisyys aikuissosiaalityöhön sekä pakolais- ja maahanmuuttajapalveluihin.

Avokuntoutus

Tyytyväisyys avokuntoutuksen palveluihin.

Hammashoito

Tyytyväisyys hammashoidon palveluihin.

Neuvola

Tyytyväisyys neuvoloiden palveluihin.

Terveysasemat

Tyytyväisyys terveysasemien palveluihin.