Espoossa oli arviolta 130 000 työpaikkaa vuonna 2022

Tuorein virallinen työpaikkaluku on vuodelta 2020, jolloin Espoossa oli 122 605 työpaikkaa. Arvio työpaikkojen määräksi Espoossa vuonna 2022 on noin 130 000. Yritystyöpaikkoja Espoossa oli henkilötyövuosien perusteella estimoituna vuoden 2022 tammi-marraskuussa noin 113 000. 

Vuoden 2022 lopulla 13 049 työtöntä työnhakijaa

Vuoden 2022 lopulla työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 8,7 % eli 0,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Koko maassa vastaava lukema oli 9,9 %. Ennen koronakriisiä helmikuussa 2020 työttömien osuus työvoimasta oli Espoossa 7,5 %. Työttömiä oli Espoossa vuoden 2022 lopulla 13 049. Määrä oli 7,4 % (1045 henkeä) pienempi kuin vuotta aiemmin.

Vuoden 2021 lopussa ulkomaalaistaustaisten työttömien osuus ulkomaalaistaustaisesta työvoimasta 16,9 prosenttia

Vuotta aiempaan verrattuna työttömien osuus työvoimasta väheni ulkomaalaistaustaisilla 3,6 prosenttiyksikköä. Ulkomaalaistaustaisten 20-64-vuotiaiden työllisyysaste oli 60,4 prosenttia vuoden 2021 lopussa. Vuotta aiempaan verrattuna ulkomaalaistaustaisten työllisyysaste kasvoi 3,4 prosenttiyksikköä. Vuoden 2020 lopussa erityisasiantuntijoiden ammattiryhmän osuus oli 28,8 prosenttia ulkomaalaistaustaisista työllisistä.