Tuomarilan perhetukikeskuksen perhekuntoutus

Perhekuntoutus on tarkoitettu lapsiperheille, jotka tarvitsevat tukea esimerkiksi vanhemmuuteen tai arjen haasteisiin. Työskentely voidaan aloittaa jo raskausaikana. Tuomarilaan tullaan perheen sosiaalityöntekijän ohjaamana.

Perhekuntoutusmuodot

Ympärivuorokautinen perhekuntoutus

Perheyksikkö Polku

Perheyksikkö Polku tarjoaa perheille vahvaa tukea ja ohjausta kaikkina vuorokaudenaikoina. Erityisasiakasryhmänä odottavat äidit ja vauvaperheet. Huoneet kuudelle perheelle kahdessa kerroksessa.

Perheyksikkö Puro

Perheyksikkö Puro tarjoaa perheille vahvaa tukea ja ohjausta aamusta iltaan. Ei yöaikaista henkilökuntaa. Asunnot neljälle perheelle.

Ryhmämuotoinen perhekuntoutus Verso

Ryhmämuotoista tukea pienten lasten perheille. Ryhmä kokoontuu 2–3 kertaa viikossa. Ryhmään mahtuu 4–5 perhettä. Ryhmäkäyntien lisäksi työskennellään myös perheiden kotona.

Perhekuntoutukseen kuuluu

  • perhetilanteen arviointi
  • arki- ja elämänhallinnan taitojen opetteleminen
  • vanhemmuuden tukeminen sekä
  • vuorovaikutussuhteiden vahvistaminen.

Perhekuntoutus on tavoitteellista, suunnitelmallista ja perheen tarpeiden mukaan räätälöityä. Se tapahtuu Tuomarilassa, perhetukikeskuksen tiloissa ja perheen kotona. Työskentely sisältää kotikäyntejä, yksilötapaamisia, ryhmiä ja tarpeen mukaan toiminta- tai perheterapeutin tapaamisia. Perhe osallistuu itse kuntoutuksensa suunnitteluun.