Tulevaisuuden näkymät Espoon keskuksessa

Espoon keskuksen kehittäminen painottuu aseman seudun ympäristöön.

Vanha virastokeskus uudistuu moderniksi ja viihtyisäksi asuin- ja työpaikka-alueeksi. Alueelle rakennetaan uusia asuintaloja sekä liike- ja toimistotiloja. Uusia asuinkerrostaloja liiketiloineen on valmistunut aivan aseman viereen. Ympäristöä uudistetaan viihtyisämmäksi ja helpommin saavutettavaksi. 

Radan eteläpuolella keskusta-alueen kehittäminen jatkuu ja Suviniityn asuinalue täydentyy uusilla asuinrakennuksilla lähivuosina. Suvelan ja aseman välisiä jalankulku- ja pyöräilyreittejä parannetaan.

Vaakunatoria ympäröivät uudet asuinkerrostalot ja rautatieasema. Torin viereen on suunnitteilla myös uusi Espoolaistentalo. Kuva: Noora Nilsén / MySome

Puretun Virastotalo 2:n paikalle rakennetaan espoolaisten kohtaamispaikaksi uusi rakennus, Espoolaistentalo. Rakennuksessa yhdistyvät kaupungin hallinnolliset tilat, monipuoliset palvelut, kulttuuri- ja liiketilat sekä päätöksentekoa ja asukasyhteistyötä palvelevat tilat. Talosta on käynnissä arkkitehtuurikilpailu, joka ratkeaa kesällä 2023. Rakentaminen alkaa arviolta 2026. Espoolaistentalo on tavoitteena ottaa käyttöön vuoden 2029 aikana. Valtuustotalo säilyy nykyisessä käytössä Espoolaistentalon käyttöönottoon saakka.

Vuonna 2009 tyhjäksi jäänyt vanha kaupungintalo purettiin vuonna 2022. Tontin lopullista käyttötarkoitusta selvitetään.

Espoon keskuksen palveluiden ja aseman lähellä sijaitsevan uuden Suviniityn asuinalueen rakentaminen jatkuu vielä arviolta vuoteen 2025 saakka. 

Kauppakeskus Espoontoria laajennetaan. Sinne tulee lisää liiketiloja ja lisää tilaa päivittäistavarakaupalle. Espoontorin yhteyteen rakennetaan myös asuntoja ja liityntäpysäköintipaikkoja.

Kaupunkirata, joka tuo lisäraiteet Leppävaaran ja Kauklahden välille, parantaa entisestään Espoon keskuksen julkisia liikenneyhteyksiä. Espoontorin ja radan väliin rakennetaan linja-autoterminaali, jossa matkustajat voivat vaihtaa sujuvasti liikennevälineestä toiseen.

Espoon keskus