Vammainen lapsi ja nuori

Kun lapsella on syntyessään tai myöhemmässä vaiheessa ilmenevä vamma tai sairaus, tarvitaan hoivaa ja tukea lapselle, mutta myös tukea muun perheen jaksamiseen.  Apua kotiin on mahdollista saada perheen tarpeiden mukaan lasten hyvinvointipalveluista sekä vammaispalveluista. Nuoruudessa ajankohtaiseksi tulevat esimerkiksi peruskoulun jälkeiset opinnot, itsenäistyminen ja muutto omaan kotiin.

Lapsiperheiden palveluissa tuetaan lasta ja vanhempia sekä halutaan varmistaa lapsille ja nuorille hyvät edellytykset kasvaa, kehittyä, oppia ja voida hyvin, sekä saada apua tarvittaessa. Siirry lapsiperheiden palvelujen sivustolle.

Yhteystiedot ja palvelut