Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan vammaisen henkilön välttämätöntä avustamista. Apua voi saada päivittäisiin toimiin, työhön ja opiskeluun, harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen. Avuntarpeen tulee johtua muusta kuin ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilökohtaista apua eivät ole avun tarpeet, joiden toteuttaminen edellyttää pääsääntöisesti hoivaa, hoitoa ja valvontaa. Henkilökohtainen apu ei korvaa kotihoitoa.

Ennen hakemuksen jättämistä, suosittelemme tekemään itsearvioinnin oikeudestasi henkilökohtaiseen apuun Omaolo-palvelussa. 

Palvelu voidaan järjestää kolmella eri tavalla:

  1. Voit toimia avustajasi työnantajana.
  2. Voit tilata avun palvelusetelillä kaupungin hyväksymiltä palvelusetelituottajilta.
  3. Voit antaa kaupungin tilata ja valita tarvitsemasi avun ostopalveluna.

Edellä mainittuja tapoja on mahdollista yhdistää keskenään sekä muihin palvelu- ja tukimuotoihin. Vammainen henkilö toimii työnjohdollisessa asemassa henkilökohtaiseen avustajaansa nähden.

    Yhteystiedot ja palvelut