Haluaisitko perhehoitajaksi?

Perhehoidon tavoitteena on tukea vammaisen henkilön kotona asumista ja perheiden jaksamista. Koulutettu perhehoitaja huolehtii omassa kodissaan hoitoa tarvitsevasta henkilöstä.

Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ominaisuuksiensa, kokemuksensa tai koulutuksensa puolesta soveltuu perhehoitajan tehtäviin. Varsinaista hoiva-alan koulutusta ei edellytetä.

Perhehoitajat osallistuvat Espoon kaupungin järjestämään lakisääteiseen ennakkovalmennukseen. Ennakkovalmennus sisältää viisi ryhmätapaamista sekä tapaamisen valmennukseen osallistuneen kotona. Valmennus perustuu perhehoitajien tehtäviin ja niissä tarvittaviin valmiuksiin.

Ennakkovalmennuksen päättyessä kouluttajat arvioivat yhteistyössä valmennettavan kanssa, onko hänellä valmiuksia ja kiinnostusta perhehoitajan tehtävään.

Voit toimia Espoon kaupungin perhehoitajana myös, mikäli olet käynyt perhehoitajan valmennuksen aiemmin jonkun toisen tahon järjestämänä.

Lyhytaikaisen perhehoidon palkkiot 2022

Perhehoitajalle maksetaan veronalaista hoitopalkkiota sekä kulukorvausta. Vammaispalvelujen sosiaalityössä tehdään perhehoitajan kanssa toimeksiantosopimus, jossa palkkio määritellään.

Hoitajan kotona tapahtuva ympärivuorokautinen lyhytaikainen hoito

  • Hoitoisuusluokka 1: 62,83 €/päivä
  • Hoitoisuusluokka 2: 92,88 €/päivä
  • Kulukorvaus: 22,51 €/päivä

Hoidettavan kotona tapahtuva tuntiperusteinen lyhytaikainen hoito

  • Hoitoaika 2-4h, palkkio 42,89 €/päivä
  • Hoitoaika 5-7h, palkkio 62,83 €/päivä
  • Hoitoaika 8-10h, palkkio 92,88 €/ päivä
  • Hoitoaika yli 10h, palkkio 117,82 €/päivä
  • Koska hoito tapahtuu hoidettavan kotona, ei palkkion lisäksi makseta kulukorvausta.

Perhehoitajaksi hakeminen

Jos olet kiinnostunut ottamaan kehitysvammaisia henkilöitä lyhytaikaiseen perhehoitoon luoksesi, ota yhteyttä perhehoidon ennakkovalmennuksesta vastaaviin työntekijöihin:

  • palveluesimies p. 040 636 8215
  • vastaava ohjaaja p. 043 826 5183