Espoossa toimii yksityisiä palvelutuottajia, jotka tarjoavat kotipalvelua, kotipalvelun tukipalveluja ( siivous asiointiapu, korjauspalvelua yms.) ja kotihoitoa Yksityiset palveluntuottajat voivat myydä palvelujaan ilman arvonlisäveroa sosiaalihuollon tarpeessa oleville henkilöille, jos toiminta on sosiaaliviranomaisen valvomaa. Yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan tulee tehdä kirjallinen ilmoitus ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista, sille kunnalle, jossa palveluja tuotetaan.

Yksityisten sosiaalipalveluiden ilmoitusten käsittely Espoossa

Yksityiseksi sosiaalipalvelujen tuottajaksi ilmoittautuminen Espoossa

Yksityisiksi sosiaalipalvelujen tuottajiksi hyväksytyt yritykset

Lisätietoja sosiaalipalveluilmoitusten käsittelystä

Kotipalvelu ja tukipalvelut: kotihoidonostopalvelut@espoo.fi

Vammaispalvelut: lena.astala@espoo.fi

Lapsiperheiden kotipalvelu: ulla.anttila@espoo.fi

Mielenterveys- ja päihdepalvelut: vilja.koniezny@espoo.fi