Yhteydenotto sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen

Oletko huolissasi asiakkaasi, läheisesi tai jonkun muun kohtaamasi henkilön elämänhallinnasta, päihteiden käytöstä, toimeentulosta tai lasten tilanteesta? Ota yhteyttä Espoon sosiaalipalveluihin. Sen perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat, millaista apua kyseisen henkilön tai perheen elämäntilanteeseen voidaan tarjota.

Tämä palvelu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa apua tarvitseva henkilö on suostunut siihen, että otat yhteyttä sosiaalipalveluihin. 

Näin otat yhteyttä yksityishenkilönä

Yhteydenoton voi tehdä kuka tahansa, joka on huolestunut toisen henkilön elämäntilanteesta. 

  • Jos tiedät apua tarvitsevan henkilön henkilötunnuksen, klikkaa yllä olevaa "Siirry palveluun" -nappia ja täytä sähköinen yhteydenottolomake. Lomake ei toimi Internet Explorer -selaimella. Palvelu toimii Chromella, Firefoxilla ja Safarilla.

Jos apua tarvitseva henkilö ei ole antanut suostumustaan, siirry palveluun Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta.

Näin otat yhteyttä ammattilaisena

Yhteydenottovelvollisia henkilöitä ovat terveydenhuollon ammattihenkilöt, sosiaalikuraattorit sekä sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, varhaiskasvatuksen, pelastuslaitoksen, hätäkeskuslaitoksen, tullin, poliisin, rikosseuraamusviraston, työ- ja elinkeinoviranomaisen, kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisien palveluksessa olevat. Jos kuulut edellä mainittuihin ammattiryhmiin ja olet työssäsi saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, sinun on ohjattava hänet hakemaan sosiaalipalveluja.

Jos henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan tai jos lapsen etu sitä välttämättä vaatii, sinun on viipymättä tehtävä ilmoitus, vaikka et saisikaan henkilön suostumusta. Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä.