Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille espoolaisille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla esim. vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriömerkinnän vuoksi. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esim. -aikaisempien velkojen takaisin maksuun -kotiin liittyviin hankintoihin -muihin perusteltuihin menoihin, kuten terveydenhuoltomenoihin Luoton enimmäismäärä on 10 000 euroa ja laina-aika voi olla enintään viisi vuotta. Pienin myönnettävä luotto on 500 euroa. Luotosta peritään 12 kuukauden euribor-viitekorko ilman asiakaskohtaista marginaalia. Sosiaalisesta luotosta ei peritä muita kuluja. Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa luotonantoa. Se ei vaikuta mahdollisuuteen saada toimeentulotukea. Luotolla pyritään ehkäisemään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistämään itsenäistä suoriutumista. Luoton hakeminen Luoton hakeminen edellyttää henkilökohtaista käyntiä talousneuvojan luona aikuisten sosiaalipalveluissa, jossa tehdään kokonaisarviointi hakijan tilanteesta. Arvioinnissa otetaan huomioon aikaisemmat velat, varallisuus, tulot ja välttämättömät menot. Hakijalle tehdään maksuvaralaskelma, jossa otetaan huomioon asumisesta, työmatkoista, päivähoidosta, elatusmaksuista ja terveydenhuollosta aiheutuvat kulut. Lisäksi muihin välttämättömiin elinkustannuksiin varataan käyttövaroja sama määrä kuin yksityishenkilön velkajärjestelyssä. Esimerkiksi yksin asuvan henkilön välttämättömät elinkustannukset ovat noin 540 euroa kuukaudessa. Tähän summaan sisältyy muun muassa ruoka, puhelin- ja internetkulut sekä muut henkilökohtaiset menot. Hakemusta varten tarvitaan tositteet tuloista, menoista, varoista ja kaikista veloista, myös ulosotossa olevista veloista sekä verotuspäätös, luottotietorekisteriote ja pankkitiliotteet kolmelta kuukaudelta. Tarkemmat ohjeet tarvittavista liitteistä annetaan ajanvarauksen yhteydessä. Luoton saamisen edellytyksenä on, että hakija pystyy maksamaan luoton takaisin, ja että kokonaistilanne tulee ratkaistuksi. Luoton saajalta voidaan edellyttää etukäteissäästämistä. Jos luotto myönnetään velkojen järjestelyyn, järjestelystä tehdään luottohäiriömerkintä Suomen Asiakastiedon rekisteriin. Merkinnän edellytetään olevan voimassa laina-ajan. Luoton takaisinmaksu hoidetaan suoramaksusopimuksella. Luoton takaisinmaksun laiminlyönti tai muu sopimusrikkomus voi johtaa luoton irtisanomiseen ja perimistoimiin. Luoton hakijalle tehdään maksuvaralaskelma. Siinä huomioidaan asumisesta, työmatkoista, päivähoidosta, elatusmaksuista ja terveydenhuollosta aiheutuvat kulut. Lisäksi muihin välttämättömiin elinkustannuksiin varataan rahaa vähintään sama määrä kuin toimeentulotuessa. Hakemuksen hylkäämisperusteita -käytettävissä olevat tulot eivät riitä luoton hoitamiseen -hakijalla on voimassa oleva velkajärjestely tai hänellä on ennestään sosiaalinen luotto -poismuutto Espoosta -hakijalla on mahdollisuus saada kohtuuehtoinen luotto normaaleilta luottomarkkinoilta -hakija voi kohtuullisessa ajassa säästää tarvitsemansa luoton määrän -hakijalla on realisoitavaa omaisuutta -luottoehtojen vastainen toiminta tai muu erityinen syy.

Yhteystiedot ja palvelut