Sosiaalinen kuntoutus

Espoossa aikuissosiaalityön sosiaalista kuntoutusta 30-65-vuotiaille asiakkaille kutsutaan Espoon Kipinäksi. Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn tukeminen sekä arjen voimavarojen vahvistaminen. Sosiaaliohjaajat työskentelevät asiakkaan kanssa sekä yksilötyössä että ryhmissä. Sosiaalinen kuntoutus on suunnitelmallista työskentelyä, jossa pyrimme tukemaan asiakasta kohti hänelle mielekästä ja toimivaa arkea. Kuntoutuksen aikana pyrimme mahdollisuuksien mukaan käynnistämään sopivia jatkopolkuja. Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut ovat maksuttomia. Sosiaalisen kuntoutuksen ja työllisyyden edistämisen tiimimme toimii Espoon aikuissosiaalityössä. Tiimissämme työskentelee viisi sosiaalisen kuntoutuksen sosiaaliohjaajaa, kolme työllisyysohjaajaa, sosiaaliohjaaja maahanmuuttajien osaamiskeskuksessa, ohjaaja asukastila Kivenkolossa, johtava sosiaalityöntekijä sekä ryhmätoimintojen koordinaattori. Tiimimme käytössä on myös koulutetun kokemusasiantuntijan osaaminen.

Yhteystiedot

Lisätietoa tiimimme toiminnasta

Sosiaalisen kuntoutuksen yksilötyö

Yksilötyössä sosiaaliohjaaja ja asiakas yhdessä asettavat tavoitteet työskentelylle, ja sosiaaliohjaaja tukee asiakasta työskentelemään kohti tavoitteita.

Kipinä-ryhmät

Kipinä-ryhmät tarjoavat eri teemojen alla mielekästä tekemistä, jonka kautta osallistujat saavat tukea kuntoutumiseen ja omien voimavarojen vahvistamiseen. Osallistujat saavat myös vertaistukea muilta ryhmäläisiltä. 

Yhteiskehittäjä-ryhmät

Yhteiskehittäjäryhmässä aikuissosiaalityön asiakkaat ja työntekijät toimivat yhdessä ja ovat mukana kehittämässä sosiaalipalveluja. Keskustelevassa ryhmässä toimitaan kokeilemalla kehittäen.

Espoon Fattaluuta-toiminta

Fattaluuta on koulutettu vertaispalveluohjaaja, joka toimii asiointiapuna asiakkaille aikuissosiaalityössä. Fattaluuta-toimintaan kuuluvat koulutukset ja asiointiapu. Vertaispalveluohjaajilla on työskentelyn tukena Fattaluuta-ryhmä sekä sosiaaliohjaajan yksilötyöskentely.

Kipinä-puutarha

Kauklahdessa sijaitsevalla palstapuutarhalla viljellään toukokuusta syyskuulle ja toimitaan yhdessä arjen toimintakykyä ja rytmiä kohentaen. Kipinä-puutarha toteutetaan yhteistyössä Espoon Mielenterveysyhdistys Emy ry:n kanssa.

Sosiaaliohjaaja terveysasemilla

Sosiaalisen kuntoutuksen sosiaaliohjaaja tapaa asiakkaita myös terveysasemilla. Ajan varaa terveysaseman hoitaja tai lääkäri.

Työllisyysohjaus

Työllisyysohjaajan tehtävänä on asiakkaan työllisyyden edistäminen. Monissa tapauksissa se tarkoittaa työllisyyden esteiden poistamista yhdessä asiakkaan kanssa. Työllisyysohjaajan kautta asiakkaat ovat ohjautuneet esimerkiksi Työllisyys Espoon palveluihin, etsivään nuorisotyöhön, Omniaan tai työkyvyn selvitykseen.

Ajankohtaisia kuulumisia voit seurata täältä: 

https://www.facebook.com/espoonkipina/(ulkoinen linkki)

 

Toimipisteet