Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta

Oletko huolissasi asiakkaasi, läheisesi tai jonkun muun kohtaamasi henkilön elämänhallinnasta, päihteiden käytöstä, toimeentulosta tai lasten tilanteesta? Tee ilmoitus Espoon sosiaalipalveluihin. Sen perusteella sosiaalipalvelujen ammattilaiset arvioivat, millaista apua kyseisen henkilön tai perheen elämäntilanteeseen voidaan tarjota.

Tämä palvelu on tarkoitettu tilanteisiin, joissa apua tarvitseva henkilö ei ole antanut sinulle suostumustaan ilmoituksen tekemiseen. 

Jos apua tarvitseva henkilö on antanut suostumuksensa, ja tiedät hänen henkilötunnuksensa, klikkaa yllä olevaa "Siirry palveluun" -linkkiä ja täytä sähköinen ilmoitus. Palvelu ei toimi Internet Explorer -selaimella. Käytä sen sijaan Chromea, Firefoxia tai Safaria.

Näin teet ilmoituksen yksityishenkilönä

Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, joka on huolestunut toisen henkilön elämäntilanteesta. Täytä tulostettava lomake(ulkoinen linkki) ja toimita se oikeaan paikkaan riippuen siitä, minkä ikäinen apua tarvitseva henkilö on, tai minkä tahon mielestäsi kuuluisi apua antaa. Yhteystiedot löydät tältä sivulta palveluittain. 

Näin teet ilmoituksen ammattilaisena

Yhteydenottovelvollisia henkilöitä ovat terveydenhuollon ammattihenkilöt, sosiaalikuraattorit sekä sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, varhaiskasvatuksen, pelastuslaitoksen, hätäkeskuslaitoksen, tullin, poliisin, rikosseuraamusviraston, työ- ja elinkeinoviranomaisen, kansaneläkelaitoksen tai ulosottoviranomaisien palveluksessa olevat. Jos kuulut edellä mainittuihin ammattiryhmiin ja olet työssäsi saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, sinun on ohjattava hänet hakemaan sosiaalipalveluja.

Jos henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan tai jos lapsen etu sitä välttämättä vaatii, sinun on viipymättä tehtävä ilmoitus, vaikka et saisikaan henkilön suostumusta. Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä.